Özgür Şehirler

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Özgür Şehirler, Essos'un batı kıyısında kümelenmiştir.

Özgür Şehirler, Essos’un Batı kıyılarında kurulmuştur ve her biri Yedi Krallıkla aktif olarak ticaret yapar. Özgür Şehirler, Bravoos hariç Valyria kolonileri olarak kurulmuştur. Braavos ise Valyria madenlerinden kaçan köleler tarafından kurulmuştur. Bu yüzden diğer şehirlere Valyria’nın Çocukları denilirken Braavos’a Valyria Piçi denir.

Coğrafya

Özgür Şehirler’in Doğusunda Dothraki Denizi, batısında Dar Deniz ve Yedi Krallık vardır. Kuzeyinde Titreyen Deniz ve İbben, güneyinde ise Yaz Denizi ve Köle Körfezi vardır. Özgür Şehirler birbirleriyle genellikle savaşırlar ancak Dothrak kabilelerine hediyeler sunarlar ve onları şehirlerinde misafir ederler.

Dokuz Özgür Şehir

Feodal şehir devletleri şeklinde yönetilseler de, aslında, Valyria soyundan geldikleri için aynı ataya sahipler( Kaçan kölelerin kurduğu Braavos hariç). Bazıları, Braavos gibileri, eşsiz ve bağımsız kültürlere sahiptirler, bu sırada bazılarıysa, Pentos ve Myr gibi, aynı özelliklere sahiplerdir. Her Özgür Şehir Valyria dilini konuşsa da, ağızları öyle farklılık gösterebiliyor ki, dokuz tane farklı dil varmış gibi gözükebiliyor.

Tywin Lannister, her zaman Özgür Şehirler'i hor görmüştür. Savaşlarını, kılıçla değil metelikle sürdürdüklerini savunmuş; savaşlarda para kullanmanın doğal olmasına karşın demir ile kazandığını düşünmüştür hep.

Pentos

Ana Makale: Pentos

Pentos, batı kıyısındaki ana ticari limandır. Şehrin Efendisleri olarak bilinden bir facto tarafından seçilmiş Prens'in, karetaşlardan yapılmış bir kuleden şehri yönetmektedir. Dothraklar bazen yolunu buraya kadar uzatabilmişlerdir fakat, Pentoslular, khallara haraç vererek bu tür tehlikeleri hep savuşturmuşlardır. Pentoslu erkekler, boyalı ve çatallı sakalları olur. Birçok Özgür Şehir'de olduğu gibi, Pentos'da da kölelike yasaktır. Fakat, bazı zenginler bu tür kanunlarla dalga geçebilmek için hizmetkarlarına bronzdan tasma takarlar.

Bilinen Pentoslular:

Braavos

Ana Makale: Braavos

Özgür Şehirler arasında en eşsiz olanı Braavos, Valyria kolonisi değil, Valyrialılardan kaçanların kurduğu bir kenttir. Denizcilikle uğraşan şehir, birçok küçük adadan oluşmuştur. Braavos, bravo adı verilen gösteriş ve kibirlik abidesi olan insanlarıyla ve suikastçi lobisi olan Yüzsüz Adamlarıyla ünlüdür. Ayrıca, Braavos Titanı, şehrin giriş kanalının üzerinde bulunan, büyük bir fener görevi üstlenen devasa heykel, ile de büyük bir ün sağlamıştır.

Bilinen Braavoslular:

Lys

Ana Makale: Lys

Lys, Özgür Şehirler'in bir başka adalar üzerinde bulunan şehridir. Lysliler genellikle, diğer şehir sakinlerinin aksine uzun boylu, açık tenli ve çok açık renklerde gözleri olan insanlardır. Lys, genelevleri ile meşhur bir şehirdir ve köleleri aşk sanatında eğittikten sonra, cariye veya yatak kölesi olmaları için pazarlarlar. Ayrıca, Lys, Basamaktaşı'nın ve İhtilaflı Topraklar'ın kontrolü için yoğun bir şekilde savaşmaktadır. Özel mülkü Lys olan bir aşk tanrıçasının orada gözüktüğü söylenir.

Bilinen Lysliler:

Qohor

Ana Makale: Qohor

Qohor Özgür Şehri, ana kara parçasında, engin Qohor Ormanı'nda bulunur. Goblenleri ve nalbantları ile ünlüdür. Tekrar dövülmesi çok ender görülen Valyria Çeliği ile güzel sanatların yapıldığı bir yerdir. Kara Keçi, şehirde bilinen en yaygın inanıştır. Üç bin kadarlık Lekesizler, Qohor şehrini korumak için yirmi beş bin Dothraki atlısına karşı ihtişamlı bir zafer kazandığı Üçbin Savaşı'ndan beri şehir muhafızlığı görevi yalnızca Lekesizler'e verilir.

Bilinen Qohorlular:

Norvos

Ana Makale: Norvos

Norvos, ana karada iki parça halinde bulunur; biri büyük bir tepenin üzerinde, diğer de alçak bir nehrin yanındadır. Şehir, üç tane büyük çana sahiptir, her biri kendine özgü tınısı ve ismi vardır ve sık sık o çanlara vurulur. Şehri kaplayan alanda inişli çıkışlı tepeler, taraçalı çiftlikler ve beyaz alçı kaplamalı köyler bulunur. Hava iklimi adilane bir biçimde ılıktır. Norvoslular, boyanmış ve yukarı doğru kıvrılmış bıyıklarıyla tanınırlar. Şehir, efendiler konseyi adı altında yürütülür ve Dothrakilere de haraç verirler. Burası aynı zamanda, seçkin korumalar yetiştiren Sakallı Rahiplerin evidir. Bu korumalar, görevlerini yerine getirmeleri için ant içerler ve kendilerine özgü olan uzun baltalarıyla birlikte yaşarlar.

Bilinen Norvoslular:

Myr

Ana Makale: Myr

Myr, cam zanaatkarları, çetrefilli dantelleri ve iyi kalite halılarıyla ünlü bir kıyı şehridir. Kara gözlü ve esmer tenli Myrliler de, tıpkı Pentoslular ve Norvoslular gibi, Dothrakilere haraç veren efendiler tarafından yönetilmektedir. Myr şehri, köle ticaretinde ve onların sembolleri olan yeşil nektarlı şaraplarının ticaretinin merkezidir. Myr, sık sık İhtilaflı Topraklar'ın kontrolü için savaş verir.

Bilinen Myrliler:

Tyrosh

Ana Makale: Tyrosh

Tyrosh, bir Arhont tarafından yönetilen ve cimriliğiyle ün salmış halkı olan bir kıyı şehridir. Tüccarlar, yoğun bir şekilde buraya köle satarlar ve armut konyağı alırlar. Şehir bol miktarda genelev barındırır fakat, Lys'dekiler kadar rağbet görmez. Throshlu zırh ustaları, dallu budaklı fantastik bir yapısı olan zırhlar üretir. Tyrosh, paralı asker alabilmek için en uygun pazardır. Şehir, bazen İhtilaflı Topraklar ve Basamaktaşı için sürmekte olan anlaşmazlığa dahil olur. Tyroshlular, çatallı sakallara ve ucu sivriltilip parlak renklere boyanmış bıyıkları vardır.

Dokuzmetelik Kralları Savaşı'nın başında, Dokuzlar Grubu Tyrosh'u fethetmiştir ve kuvvetlerinin başına Alequo Adarys'i getirmiştir. Grup, Basamaktaşı'nda ezildikten altı yıl sonra da, Alequo tahtından indirildi.

Bilinen Tyroshlular:

Volantis

Ana Makale: Volantis

Özgür Şehirler'in en güney ucunda bulunan Volantis, Köle Körfezi'ne oldukça yakındır ve köle, cam eşya ve şarap ticareti Köle Körfezi'yle oldukça yoğundur. Seçimle gelmiş üçlü yönetim grubu tarafından yönetilir. Volantisli paralı askerler genellikle, dövmelenmiş yüzleriyle tanınıtlar. Volantisliler için, kölelerini ve hizmetçilerini damgalamak veya dövmelemek nadir görülmüş bir şey değildir. Bazen, İhtilaflı Topraklar üzerinde hak iddia ettikleri de olmuştur.

Lorath

Ana Makale: Lorath

Lorath, bir takımadalar üzerine kurulmuş bir liman şehridir. Jaqen H'ghar, bir süre için, saçının bir kısmını kırmızıya diğer kısmını da beyaza boyayarak bir Lorathlı olarak gözükmüştür.

Alıntılar

"Kılıç yerine metelikle savaşırlar."
- Lord Tywin Lannister

"Baharat lordları ve peynir kralları"
- Lord Tywin Lannister

"Lord Tywin her zaman Özgür Şehirler'i hakir görmüştür."
- Tyrion Lannister'ın düşünceleri.