Boğulmuş Tanrı

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Boğulmuş tanrı deniz tanrısıdır ve sadece Westeros'taki Demiradamlar ibadet eder.Boğulmuş Tanrı dini Andalların Andal İstilası'ndan önceye dayanır. Andallı işgalciler Demir Adalarda ki yerel dini yok edemediği için Westeros'un güneyinde Yedi İnancını yayarak onları gölgede bırakmak istemiştir. Boğulmuş Tanrı dini demir adamların donanmalarında korsanlık kültürünü destekler.

İnanışlar

Demir adamlar gibi, Boğulmuş tanrıda serttir ve Eski Geleneklerden gider. Boğulmuş Tanrı'nın demir adamları krallıkları ele geçirmek,isimlerini kan ve ateş şarkılarında söyletmek, yağmalamak ve tecavüz etmek için yarattığı söylenir. Boğulmuş Tanrı'nın denizden alev getirdiği ve ateş ve kılıçla dünyaya yelken açtığına inanılır. Ebedi düşmanı Fırtına Tanrısıdır.Bu iki tanrının bin yıl boyunca çatışma içinde olduğu ve savaşa başladıklarında denizin hırçınlıkla dalglandığı söylenir .Her nedense, Boğulmuş Tanrının aksine demir adamlardan kimse Fırtına Tanrısı'na inanmaz.

Ne zaman bir demiradam boğulsa, Boğulmuş Tanrı'nın güçlü bir kürekçiye ihtiyacı olduğu söylenir. Ve "Ölen bir daha ölemez"(What's dead may never die" sözleri kullanılır. Her demiradamın ,Boğulmuş Tanrı'nın sulu salonlarında denizkızları tarafından memnun edilerek ziyafet çekeceğine inanılır.

Boğulma

Boğulmuş Tanrı dininde boğulma ve dirilme konuları dualarda ve ayinlerde dikkat çeker. Demir adamlar için idamlarda kişiyi boğarak öldürmek sıklıkla kullanılmasına rağmen kutsal eylemlerde de kullanılır ve sadece en sadık olanlar bundan korku duymaz. Yeni doğmuş bebekler doğumundan hemen sonra "kısaca boğulur", tuzlu suya sokulur ya da meshedilir. Bu tanrının ayinlerinin bir parçası olduğu için yapılır, ancak deniz onların vücutlarına işledikten sonra, öldüklerinde Boğulmuş Tanrının salonlarını bulabilirler.

Vaftiz edilme sırasında, rahip kişiye diz çöktürür. Kişinin başından aşağıya deniz suyu dökülür. Bunu tamamladıktan sonra kişi şunları söyler:

Rahip:"Hizmetkarın <kişi ismi>, senin gibi denizden yeniden doğmasına izin ver.Onu tuz ile kutsa,onu taş ile kutsa,onu çelik ile kutsa."

Kişi:"Ölen bir daha ölemez."

Rahip:"Ölen bir daha ölemez,ama daha sert ve güçlü olarak yeniden doğar."

Orjinal dilde yemin

Priest:"Let <person> your servant be born again from the sea, as you were. Bless him with salt, bless him with stone, bless him with steel."

Response:"What is dead may never die."

Priest:"What is dead may never die, but rises again, harder and stronger"

Boğulmuş İnsanlar

Din adamlarına Boğulmuş Adamlar denir.Bu adamlar ikinci defa gerçekten boğulduktan sonra, ilk yardım(can kurtarma) ile hayata geri getirilir. Bütün boğulanlar başarıyla geri canlandırılamaz. Boğulmuş Adamlar, Boğulmuş Tanrı'nın renkleri olan gri, yeşil ve mavi renkten benekli sert ipten elbiseler giyerler. Savaşlarda sadakatlerini göstermek için Dalgaların kenara attığı odunlardan taşırlar. Ve tuzlu suyu ayinlerinde meshetmek için ve susuzluklarını gidermek için kullanırlar.

HBO'dan Boğulmuş Tanrı.

Boğulan Tanrının rahipleri demiradamlardan kan dökmemelidir. Boğulmuş Tanrı'nın rahipleri yeni gemileri kutsarlar, geminin pruvası üzerinden konuşma yapıp deniz suyu dökerler. "Tanrımız bizim için boğuldu" sözleri rahiplerin kutsamalarının bir parçasıdır.