Demir Adalar

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demir Adalar, Yedi Krallık'ı oluşturan bölgelerden biridir. Fetih Savaşı'na kadar Demir Adaların Kralı ve daha sonra Demir Adalar ve Nehir Kralı tarafından yönetiliyordu.

  Demir Adalar'ın haritadaki yeri
  Demir Adalar'ın haritadaki yeri
Demir Adalar
Demir Adalar'ın haritadaki yeri

Demir Adalar kendilerine Demirdoğumlu diyen sert denizci insanların yurdudur ve Pyke'nin Greyjoy Hanesi tarafından yönetilirler. Bazı adalarda bol demir madenlerinden dolayı bu ismi aldığı söylensede Demirdoğumlular inatçı doğaları sayesinde bu ismi aldıklarını iddia ederler. Genellikle her kaptanın kendi gemisinin kralı olduğu söylenir bu yüzden adalara On bin kral topraklarıda denir.

Demir Adalar'daki soylu piçlere Pyke soyadını alır.

Coğrafya

Demir Adalar, Westeros'un batı kıyılarında Gün Batımı Denizi'nde ve Demiradamlar Koyu'nda bulunan takım adalardır. Yaklaşık olarak Nehir Toprakları'nın batısında, Batı Toprakları'nın kuzey doğusunda ve Kuzey'in güneyinde bulunur.

Adaların sayısı otuz bir olsada en önemli yedi büyük ada Büyük Wyk, Eski Wyk, Harlaw, Blacktyde, Saltcliffe, Orkmont ve Pyke Adası'dır. Büyük Wyk'in kuzey batısında yedi yelken günü uzakta bulunan Yalnız Işık on üç küçük adadan oluşan bir takım adadır. Demir Adalar'daki bazı adalar koyun otlatmak için kullanılan ıssız adalardır.

Demir Adalar Yedi Krallık'taki bölgelerin en küçüğüdür. Doran Martell'e göre Dorne Yedi Krallık'ın nüfus olarak en seyrek olduğunu iddia etsede bu tahminde Demir Adalar'ın dahil olup olmadığı bilinmemektedir.   Demir Adalar'da küçük ve verimsiz kayalardan başka birkaç güvenli limanda vardır. Adaların etrafındaki denizler fırtınalıdır ve sık sık gemiler tahrip olur.

Adalar Pyke Adası'ndan Greyjoy Hanesi tarafından yönetilir. Pyke, aynı adı taşıyan adanın üzerinde denizden dışarıya uzanan birkaç tane kayanın üstüne inşa edilmiştir kuleleriyle eski bir kaledir. Tehlikeli halat köprüleriyle birbirlerine bağlanmıştır. Bu yüzden burayı istila etmek ordular için çok zordur. Bir zamanlar Pyke denizden kılıç gibi uzanan bir kara parçasının çıkıntısı şeklindeymiş ancak bu çıkıntı uzun zaman önce parçalanmıştır, şu an ada üç ayrı parçadan oluşur.

Demir Adalar ve üzerindeki haneler

Halk

Bu sert adaların halkı Westeros'un kalanı tarafından Demiradamlar olarak anılsa da kendi aralarında birbirlerine Demirdoğumlu derler. Denizin insanlarıdırlar ve denizlerde eşsiz bir üstünlüğe sahiptirler. Bunlardan bağımsız olarak sert ve zalim oldukları kabul edilir. Sert topraklarda yaşarlar, anakaraya veya orada yaşayan insanların uysal acemi usüllerine karşı bir sevgileri yoktur. Demirdoğumlular arasında Andallar'ın Eski Tanrılar'ı veya Yedi İnancı çok az rağbet görmektedir çünkü onlar kendi tanrıları olan Boğulmuş Tanrı'ya bağlıdırlar. Birçok Demiradoğumlu Eski Yol olan yağmaya dönmeyi inanmaktadır, demiri bedel ödeyerek almak isterler.

Yarı resmi kaynaklara göre Adalar'ın yaklaşık yirmi beş bin asker ve beş yüz uzun gemilik bir gücü vardır. Demir Donanma tek başına standart uzun gemilerden üç kat daha büyük ve yüz gemiden oluşur bununla birlikte George RR Martin'e göre demirdoğumluların önemli lordlarının her birinin yüz gemisi olduğunu söyler. Büyük Kraken, Demir Zafer gibi büyük gemilerin yanı sıra Deniz Fahişesi gibi elli kürekli uzun gemilerde vardır. Demir Adalar'la kıyaslanabilecek filolar Taç Toprakları'ndaki Kraliyet filosu ve Arbor'un Redwyne filosudur..

Ekonomi

Adalar seyrek ve kayalıklı bir bitki örtüsüne sahiptir, bu nedenle taşlı topraklı arazide herhangi bir ürün ekilip biçilmesi zordur. Genellikle işlerini kolaylaştırabilecek öküz ve at gibi hayvanlar olmadan toprağı işlerler.  Demir Adalar'daki madenlerde Batı Toprakları'nın değerli madenleri bulunmaz. Kurşun ve kalay elde edilebilir. Demirdoğumlular bu madenleri tehlikeli olarak görüyor; yorucu, yıpratıcı, emek isteyen bir iş olarak kabul görür. Adaların sahip olduğu bu kadar az varlıktan dolayı, geçmişteki demiradamların neden akınlar düzenlediğini anlamak zor değildir. Aliüstat Haereg odun ihtiyacını gidermek için demirdoğumluların anakaraya akınlar düzenlediğini düşünmektedir.

Demir Adalar

Tarihi

Üstatlar Demir Adalar'a binlerce yıl önce İlk İnsanlar'ın yerleştiğini düşünür. Efsaneler İlk İnsanlar'ın Eski Wyk kıyılarındaki Deniztaşı Tahtı olarak adlandırılan bölgeye ne diyeceklerini bulduklarını söyler. Adalarda Ormanın Çocukları veya Devler'in varlığına dair bir iz yoktu ve insanlar Boğulmuş Tanrı'ya değil Eski Tanrılar'a inanıyorlardı. Adanın Rahipleri Boğulmuş Adamlar demirdoğumlu değildi İlk İnsan'dılar ancak Boğulmuş Tanrı'nın suretiyle yaratıldıklarını iddia ederler, bunun deniz kızlarıyla bir ilgisi olabilir.

Tarihinin büyük bir bölümünde her adanın kendine ait bir krallığı ve her krallığın da iki tane kralı vardı. Biri karayı yöneten kaya kralı diğeri ise denizde hükmeden tuz kralıydı. Bu küçük krallar Kral Şurası tarafından belirlenirdi, Anakara'daki İlk İnsanlar köylerinden kereste, ekin ve köle olmak için insan kaçırırlardı.

Zamanla Demir Adaların Yüksek Kralı Eski Wyk üzerinde Kral Şurası'nda kaya kralları, tuz kralları ve gemi kaptanları tarafından seçildi. Yüksek Krallar yada Deniztaşı Kralları sadece baskınları ve diğer toprakları fethetmekle uğraşır. Kral Zalim Qhored'in yönetimi sırasında demirdoğumlular Westeros'un batı kıyılarından Ayı Adası'na, Eski Şehir'den Arbor'a kadarki topraklarda Demir Adalar'ın egemenliğini sağlamışlardı. Bunun yanında halefleri tarafından topraklar yavaş yavaş Anakara'daki Hightower, Gardener ve Lannister Haneleri'ne kaybedildi. Yüksek Krallar çok sayıda haneden gelsede özellikle Greyiron, Goodbrother ve Greyjoy Haneleri'nden gelmiştir.

Beş bin yıl önce bir Kral Şurası'nda Urron Kızılel rakiplerini katlederek tahtı verasete bağladı. Urron yüksek kral yerine Demir Adaların Kralı unvanını kullandı bununla birlikte kaya kralları ve tuz kralları ona bağlılıklarını bildiren lordlar haline geldi. Greyiron'ların iktidarı bin yıl sürdü ve Andallar Demir Adalar'a geldiğinde hane yok edildi. Demir Adaların Kralı Greyiron'lar İstila sonrası gidince yerlerine geçen Hoare Hanesi Andallar ile evlilik yoluna gider. Boğulmuş Tanrı'nın rahipleri olan Boğulmuş Adamlar Hoare'lerin dinsiz ve kötü krallar oldukları konusunda Aliüstat Haereg'le mutabık kalırlar. Ancak Aliüstat Haereg'e Hoare'lerin Yedi İnancı'na hoşgörülü olmadığına inanıyordu, yağmada cesaretli olduklarını ve ticareti teşvik ettiklerini kabul ediyordu. Boğulmuş Adamlar sonunda Kral Yakışıklı Harmund ve annesi Dul Kraliçe Lelia Lannister'a karşı ayaklanırlar, yoksul Demir Adalar Batı Topraklarıyla yıllar boyu sürecek olan savaşa başlarlar ve Kıtlık Kışı'na hazırlanamazlar. Adaları kurtarmak yüzyıllar alır, demiradam kıyılarında Westeros ve Özgür Şehirler ile ticaret anlaşmaları sağlanır. Bununla birlikte Şahmaran Adaları, Basamaktaşı ve İhtilaflı Topraklar'da yağmalar yaparlar çünkü Westeros giderek güçlenmiştir.

Demir Kaptan

Kral Kurnaz Qhorwyn sakin bir kraldı ancak saldırıları caydırmak için için güçlü bir filo kurdu. Hırslı oğlu Kral Harwyn Sert-El Üç Dişli Mızrak'ta Fırtına Kralı Arrec Durrendon'u yendi ve bölgeyi fethetti. Harwyn'in torunu Kara Harren Nehir Toprakları'nda Tanrıların Gözü kıyısında büyük bir kale olan Harrenhal'ın yapımını emretti. Harrenhal'ıl kırk yıllık inşaatı sırasında Demir Adalar ve Nehir Toprakları sefalet içindeydi.

Demir Adalar ve Nehir Kralları Hoare'lerin soyu Kara Harren ve oğullarının Fetih Savaşı'nda ölmesiyle yok olmuştur. Aegon Targaryen'e özenen Lord Edmyn Tully Harrenhal'ın Hoare'lerine karşı nehirli lordlar ile isyan etti. Harren Aegon'a diz çökmeyi reddetti kalesi saldırı için çok güçlüydü bu yüzden Aegon ejderhası Balerion'a bindi ve duvarların arkasına saklanmış Kara Harren ve oğullarını ejder ateşiyle yaktı. Harren'in ölümüyle nehir lordları demirdoğumluları adalarına geri püskürttü ve Aegon Nehir Toprakları'nı Tully Hanesi'ne verdi. 2 Fs'de Aegon Demir Adalar'ı işgal etti ve Harren'in tahtına sahip çıkanları yendi. Aegon sonradan demirdoğumlulara kendilerini yönetecek kişiyi seçmelerine izin verdi ve yeni Demir Adaların Lordu  olarak Pyke'den Lord Vickon Greyjoy seçildi. Demir Adalar Yedi Krallık'ı yöneten Targaryen'lerin Demir Taht'tına yeminli hale geldiler.

Kızıl Kraken Lord Dalton Greyjoy Ejderhaların Dansı sırasında Batı Toprakları'nın sahillerini bastı ve yağma yaptı. 134 Fs'de Leydi Joanna Lannister Sör Leo Costayne ile ittifak yapıp misilleme için adaları istila eder. Kral Aerys I Targaryen döneminde Son Yağmacı Lord Dagon Greyjoy yeniden Westeros'un batı kıyılarına baskın yaptı.

Dokuz Kuruşluk Kralların Savaşı sırasında Demir Adalar Demir Taht'ı destekledi. Lord Quellon Greyjoy köleliği yasaklayan huzurlu bir hükümdar oldu, Demir Adalar'ı Yedi Krallık'ın geri kalanıyla entegre etmeye çalıştı. Oğlu Lord Balon Greyjoy babasının isteklerini reddetti ve demir bedeli ödeyerek Eski Yol'a dönmek ister. Demir Donanma'yı inşa ettikten sonra 289 Fs'de Demir Adalar'da Demir Taht'a karşı bağımsızlık için isyan etti. Ancak Greyjoy İsyanı Kral Robert Baratheon tarafından bastırıldı. Balon'un hayatta kalan tek oğlu Theon Greyjoy Robert'ın arkadaşı Kuzey Muhafızı Lord Eddard Stark'ın hizmetine verildi ve Kışyarı'na götürüldü.

Son Olaylar

Kralların Çarpışması

Kral Robert Baratheon'un ölümünden sonra Westeros'un içinde patlak veren savaşta Lord Balon Greyjoy istikrarsızlıktan yararlanarak Demir Adalar'da bağımsızlık ilan etti. Kral Robb Stark ile müttefik olarak Lannister Hanesi'ne saldırmak yerine Kuzey'deki kilit noktalara demirdoğumluları göndererek  kendini Demir Adalar ve Kuzey Kralı ilan eder.

Demir Donanma

Kargaların Ziyafeti

Aeron Greyjoy Kral Balon'un ölümünden sonra Demir Adalar'ın sonraki kralını seçmek için en uygun yolun Kral Şurası olduğunu belirtir. Aeron bu hamleyle demirdoğumlular arasında çıkacak olan potansiyel bir iç savaşı önlemeyi ve Deniztaşı Tahtı'na Euron Greyjoy'un geçmesini engellemeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte başta Aeron Greyjoy, Victarion Greyjoy ve Asha Greyjoy'un tüm çabalarına rağmen Euron kral seçilir.

Euron tüm demirdoğumlulara Westeros'un tümünü fethetmek için söz verir ve savaşı genişletir. Euron savaşta iken Kale Muhafızı Erik Ironmaker Demir Adalar'ı yönetir.

Ejderhaların Dansı

Lord Kaptan Victarion Greyjoy Daenerys Targaryen'i ve ejderhalarını Kral Euron'un davasına katmak için Demir Donanma'yı Köle Körfezi'ne götürür.