Demirdoğumlular

Game Of Thrones Viki sitesinden
(Demir Adamlar sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Rene Aigner© tarafından resmedilen Demirdoğumlular ve Demir Donanma.

Demirdoğumlular ayrıca Demiradamlar olarak da bilinirler. Westeros'un batı kıyısında bulunan Demir Adaların yerlileridir. Demiradamlar denizin vahşi insanlarıdır ve denizdeki üstünlükleri sayesinde bir zamanlar rakipsizdiler, baskınları onların karanlık mirasıydı, kuzeyin iç bölgelerini yağmalıyorlardı ve güney bölgeleri onların elindeydi, bugüne kadar da "denizlerin dehşeti" gibi korkutucu bir üne sahiptiler.

Demirdoğumlu kadınlarda erkekler gibi dövüşebilir, uzun gemilerin mürettebatında yer alabilir ve kendi gemilerinin kaptanı olabilirler. Bir adamın arzusunu denizin verdiği söylenir. Demir Adalarda doğan gayrimeşru çocuklara Pyke soy ismi verilmektedir.


Tarihleri

Demir Adalar binlerce yıl önce İlk İnsanlar tarafından iskan edilmiştir. Westeros'un geri kalanından kendilerini soyutlayarak, Orman'ın Eski Tanrılarına ibadet etmeyi sürdürmemiş yerine Boğulmuş Tanrı ve Deniztaş Sandalyesi'ne dayanarak kendi dinlerini oluşturmuşlardır. Andallar, Westeros'u istila ettiği zaman Demir Adaları da fethetmiş ve yerlilerle iç içe yaşamışlardır. Birkaç bölge Yedi İnancına tapmaya başlamış, bu inanış tam olarak tutunamayınca Boğulmuş Tanrı'ya tapmaya devam etmişlerdir.

Hoare hanesinin yönetimi altında demiradamlar yaklaşık dört asır önce güçlerinin doruk noktasına ulaştı. Nehir toprakları ve Westeros'un batı kıyılarının çoğunluğunda hakimiyet sağladı. Fetih Savaşından sonra demiradamlar kendi adalarına geri çekildi. Nehir topraklarında hüküm süren son Demir Kralı, Kara Harren ve kalesi Harrenhal ejderha ateşiyle yok edildi. Demiradamlar Yedi Krallığa bağlı kaldılar ve yaklaşık 300 yıl krallarla barışık yaşadılar, taa ki Robert'in isyanından 9 yıl sonra eski geleneklerini geri getirmek için isyan girişiminde bulunana kadar.


Eski Gelenekler

Ana madde: Eski Gelenek

Eski gelenekler halen büyük ölçüde Demir Adalarda kabul görür. Eski gelenekler, akınlara dayalı bir kültürün değerlerini taşıyarak hatırlanır. Bir adamın değeri öncelikle akıncı yeteneklerine göre değerlendirilir ve takı takması, para ile aksesuar alması küçümsenir.

Demiradamlar aynı zamanda baskınlar sırasında tutsaklar alır. Kadınlar yatak ısıtıcısı olması için esir alınır; bir adamın birden fazla "tuz karısı" olabilir fakat sadece gerçek demirdoğumlu kadınlar "kaya karısı" olabilir.

Dinleri

Ana madde: Boğulmuş Tanrı

Boğulmuş Tanrı'nın demiradamları krallıkları ele geçirmek,isimlerini kan ve ateş şarkılarında söyletmek,yağmalamak ve tecavüz etmek için yarattığı söylenir.Yeni doğmuş bebekler doğumundan hemen sonra "kısaca boğulur",tuzlu suya sokulur ya da meshedilir.Bu tanrının ayinlerinin bir parçası olduğu içi yapılır,ancak deniz onların vücutlarına işledikten sonra,öldüklerinde Boğulmuş Tanrının salonlarını bulabilirler. Boğulmuş Tanrı'nın din adamları Boğulmuş Adamlar aslında boğulmuş ve geri getirilmiştir.


Orduları

Hızlı ve ahşap uzun gemileri, Westeros kıyılarında ve denizden uzak olan nehir ve akarsulara baskınlar düzenlemeye izin verir. En son yaptıkları büyük baskın ve yağmalamanın üstünden 300 yıl geçmesine rağmen hala hatırlanır. Hemen hemen her evde en az bir uzun gemi vardır.

Boğulmaktan korkmayan deniz ustaları alışılmışın dışında daha ağır zırhlar giyinirler. Savaş sırasında düşman gemilerine geçmeyi denerler ve mürettebatı katlederler, karada da yerel güçler toplanmadan hemen hızlı ve çarpıcı hareket ederek toprakları kendi topraklarına katarlar.

Victarion Greyjoy komutasındaki kudretli Demir Donanma kadırgaları Yedi Krallığın herhangi bir yerinde üretilen en büyük savaş gemilerine karşı durabilir.


Töreleri

Demiradamlar başka bir demiradamın kanını dökmemelidir.
Parmak dansı, demiradamlar arasında oynanan yaygın ve tehlikeli bir oyundur.