Derinorman Kalesi'nin Geri Alınması

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Derinorman Kalesi'nin Geri Alınması
Ana Savaş Beş Kralın Savaşı
Tarih 300FS
Yer Derinorman Kalesi ve Kurt Ormanı
Sonuç Ejderha Kayası'nın Baratheon Hanesi'nin zaferi
Taraflar
Ejderha Kayası'nın Baratheon Hanesi: Güneyliler

Dağ Klanları :

Mormont Hanesi
Asha Greyjoy'un Demirdoğumlu'ları
Kumandanlar
Kral Stannis Baratheon
Alysane Mormont
Leydi Asha Greyjoy

Derinorman Kalesi'nin Geri Alınması, Beş Kralın Savaşı'nın son evrelerinde Stannis Baratheon'un işgalci DemirdoğumlularKuzey'den atmak ve Kuzeylileri kazanmak için yaptığı bir işgaldir.

Başlangıç

Stannis Baratheon, Jon Kar'ın tavsiyesi ile Kara Kale'den çıkıp Derinorman Kalesi'ni almak için kaleye batıdan yaklaşmıştır. Ordu, Kuzey Dağları'ndan geçerken Stannis, Eddard Stark ve Robb Stark'a sadık olan Kuzeyli Dağ Klanları olan Flint, Norrey, Wull ve Liddle'ları kendi safına çekmiştir.

Savaş

Stannis ilave askerlerle Derinorman Kalesi'ne saldırmıştır. Biri Flint olamk üzere beş asker kalenin doğusundaki duvarlardan tırmanmış ve kapıyı açmışlardır ancak Asha Greyjoy'un muhafızları tarafından öldürülmüşlerdir. Sybelle Locke ve Derinorman'ın üstadı Asha Greyjoy'u teslim olma konusunda ikna edememişlerdir. Asha düşmanın sayıca üstün olduğunu görmüş ve karanlıkta belli olmayan dargemisine çekilmeye karar vermiştir. Stannis'in adamları kuzey kapısındaki ana kapıya koçbaşı ile saldırırken Greyjoylar at ve yaya olarak güney kapısından Kurt Ormanı'na kaçarlar.

Başlangıçta güneyden güneybatıya giden Demirdoğumlu'lar sonradan batıya dönmüşler ve güneş doğduğunda keçi yollarını kullanmayyı düşünmüşlerdir. Bütün gece yürümüşler, ışıksız ve soğuk gecede iyi bir zeminde uyuduklarını düşünmüşlerdir. Ancak karanlık olması ve kaçtıkları yerlerin onlara yabancı olması kaçışlarını bir hayli yavaşlatmıştır. Kuzeylilerin Kurt Ormanı'nı iyi bilmeleri onlara üstünlük sağlamıştır.

Kuzeyliler, demirdoğumlulara gizlice yaklaşıp nöbetçilerini öldürmüşlerdir. Demirdoğumlular aceleyle savaşmaya çalışmışlardır ancak etrafları çevrili haldedir ve düşmanlarının sayısı çoktur. Sonunda hepsi yenilir. Asha Morgan Liddle tarafından mağlup edilmiştir, bu arada uzak Greyjoy kuzenleri Quenton ve Dagon öldürülür.

Savaş sırasında Alysane Mormont komutasındaki savaşçılar balıkçı gemilerinde dargemileri karaya oturtmak, yağmalamak ve yakmak için hazır durumda beklemişlerdir.

Sonuç

Stannis Asha Greyjoy'unda içinde bulunduğu birkaç demirdoğumluyu esir almıştır. Leydi Sybelle Locke'yi serbest bırakır ve Derinorman Kalesi'ni Glover Hanesi'ne geri verir. Glover Hanesi ile Mormont Hanesi Stannis'e destek verdiklerini ilan ederler, bu savaşla Stannis Kuzey'de çok büyük destek toplar.