Dothraki

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Vaes Dothrak girişi.

Dothraki halkı, Essos'un göçebe yaşam tarzında yaşayan savaşçılardır. Haklarında bilinen öyküler dört yüzyıl öncesini hatta Aegon’un Westeros’a çıktığı dönemleri gösteriyor. Dothrakiler sürülerini, Dothraki Denizi adını verdikleri geniş ovalara yaymışlardır. Dothraki halkı genelde uzun, bakır tenli ,siyah saçlı ve kahverengi badem gözlere sahiptirler.

Toplum, Dil, Kültür

Dothraki halkı göçebe yaşamlarının bir parçası olan atlara ciddi şekilde bağlıdırlar. Atlarını yiyecek, ulaşım, kıyafet, el sanatları için malzeme kaynağı olarak kullanırlar. Ayrıca ilah olarak Büyük Aygır’a tapmaları Dothraki kültüründe atların Dothraki insanları için ne kadar büyük bir önem arz ettiğini yansıtır.

Dothraki insanları savaş alanlarında özellikle binicilik yetenekleri ile öne çıkar. Khalasar olarak da bilinen Dothrak Denizinde göçebe yaşayan Dothrak halkına Khal önderlik eder.Kos adında Khal yardımcıları da kabilede bulunmaktadır.Bir Khal öldüğünde yeni bir khal khalasar’ın kontrolünü alabilir yada eski kos liderliğinde yeni bir khalasar kurulabilir.

Her Khalın kansüvarileri adında arkadaşları veya kardeşlerinden oluşan bir koruma gurubu vardır. Kansüvarileri Khal’ı korur ve ona günlük işlerinde yardımcı olur. Eski geleneklere göre Khal öldüğünde kansüvarileri de onunlar birlikte ölmek zorundalardır. Böylece onu hem ölümden önceki yaşamda hemde ölümden sonraki yaşamda korumuş olurlar. Fakat Khal savaş alanında ölürse Kansüvarilerinin onun intikamını almak için gerekli yaşam hakkına sahiptir. Tabi Khallarının İntikamını aldıktan sonra kendi kendilerini öldürmek zorundalardır. Bazı Khalların Kansüvarileri ile yalnızca günlük işlerini değil eşlerini de paylaştıkları bilinir. Fakat eşlerini paylaşmalarına rağmen atlarını paylaşmaktan hoşlanmazlar. Khal ve kansüvarileri birbirlerine sıkça 'Kanımın Kanı' diye hitap ederler.

Sabit kalamayan Khalasarlar birçok kez yiyecek için komşu ulusları tehdit edip onlara karşı baskında bulunurlar. Baskınlara dayanamayan komşu uluslar Dothrakiler parayı küçümsediği için onlara barış hediyeleri vermeyi uygun görürler. Hediyeleri köle dahi olabilir. Bazı zamanlar güçlü bir khalasar haraç talep ederek Özgür Şehirlerden birini tehdit edebilir. Fakat köle konusunda en sevdikleri Lhazareen çobanlarıdır. Dothrakiler özel günler için uzun saçaklı çadırlar kurabilirler fakat genelde hareket halinde oldukları için portatif çadırlarda yaşarlar. Dothrakilerin Vaes Dothrak adında tek bir yerleşik şehiri vardır. Başkent olarak Dothraki halkına hizmet eder. Khalasarlar ovada rakip iken Vaes Dothrak da kardeş gibi davranmak zorundadırlar. Eğer bir kişi şehirde kan döker veya bıçak çeker ise çok yavaş ve ağır bir ölümle cezalandırılır. Khalların eşleri kocaları öldükten sonra Vaes Dothrak da yaşar.Ve şehri khallar kadar yönetme haklarına sahiptirler.

Dothrakiler kendi adlarını taşıdıkları dili kullanırlar.


Kültürel, ruhsal, sosyal uygulamalar

At, Dothraki insanının kalbinde, bazen bir tanrı olarak, bazen kısraklardan çıkan et ve süt kaynağı olarak, bazen de el işi faliyetleri için bir ilham kaynağı olarak yaşar. Göçebe hayatı yaşayan bir çok kültürel tabu da doğrudan atlarla ilişkilendirilir. Atlarının içemedikleri suları zehirli olarak görürler ve bu nedenle denizden korkarlar. Atları olmadan uzun yolculukları sevmedikleri gibi atları olmadan uzun deniz yolculuklarını düşünemezler bile.

Sosyal yönden ata binmek Dothrakiler için bir güç gösterisidir. Sadece kadınların, sakatların, çocukların ve çok yaşlı insanların ata binemeyecek durumda olmalarına anlayış gösterirler. Ne zaman bir Dothraki ölse atı da Dothraki’nin cenazesinde ateş de kurban edilir. Dothrakiler genel olarak at eti tüketirler, özellikle hamile olan Dothraki kadını için bu çok önemlidir. Ayrıca domuz ve sığır etide tüketim tercihleri arasındadır. Bu besinlerin yanında, kara sosis, kanlı kek, ve çeşitli tatlı çimen türlüleri de günlük hayatlarında tükettikleri diğer besinlerdendir. İçecek olarak düşük alkol seviyesinde mayalanmış kısrak sütlerini tercih ederler. Dothrakiler şehir yaşamını aşağılarlar onlara göre bir insanın hayatında yaşanması gereken bütün önemli olayların, açık gökyüzü altında gerçekleşmesi gereğine inanırlar. Dothrakiler gökyüzündeki yıldızların; ateşten yapılmış, dörtnala koşturan bir at sürüsünden oluştuğuna inanmaktadır.Fakat bazı kaynaklarda Dothrakilerin gökyüzündeki yıldızları ölü yiğit ruhlar olarak varsaydıkları söylemektedir.

Düğün ve Gerdek

Dothraki düğünleri alacakaranlık şafağında başlayıp, içkiler, kutlamalar ve dövüşlerle güneşin batışına doğru son bulur. Kadınlar sarı ve turuncu mendillerle düğün eğlencesinde dans ederler, savaşçılar isterlerse bu kızlardan herhangi birini kendine alabilir. Eğer iki savaşçı aynı kızı seçerse kız için ölümüne dövüşmeleri gerekir. Dothraki geleneklerine göre eğer bir düğünde üç kişi ölmediyse o düğün sıkıcı sayılır. Geline üç geleneksel hediye verilir: kamçı, ok ve arakh. Verilen hediyeleri geleneksel sözler ile ret eder, hediyeler sunulduktan sonra kocası ile birlikte güneşin batışına doğru yola çıkarlar. Böylece düğün tamamlanmış olur.

Dothrakiler hayvanlar gibi ateşli bir biçimde birlikte olurlar. Khalasar içinde gizlilik yoktur,utanç duyguları Yedi Krallık ve Özgür Şehirlerden farklıdır.


Gelenekler

Dothraki halkı birçok batıl inancı barındıran bir topluluktur.Ölü bir adamın cesedine dokunmanın uğursuzluk getireceğine inanırlar, aynı şekilde on üç rakamı da dothrakiler için uğursuzluk belirtir.Doğal olmayan ve kötülük beslediklerine inandıkları herşey gibi cadılar ve maegilerden de nefret ederler. Onlara göre zırh korkaklar içindir. Dothraklar savaş sırasında da dahil olmak üzere üzerilerine ya bir yelek giyerler yada üzerilerine bir şey giymeden savaşa girerler.

Khalasar içinde at arabaları yalnızca, kadınlı çocuklara, sakatlara, çok yaşlı veya çok genç kişilere layık görülür. Khalasar içinde iki çeşit şifacı bulunur. Kısır kadınlar tedavi için çeşitli otlar, ilaçlar ve çeşitli büyüler denerler. Ayrıca Dothrakiler kusurlu doğmuş çocukları vahşi köpeklere yiyecek olarak sunarlar.

Dothrakiler, Özgür Şehirlerden iyi ve pahalı kumaş ve parfüm getirebilirler. Bronz madalyondan kemerler, açık parmaklı sürmeli sandaletler ve at kılından yapılmış kolluk giyerler. Ayrıca Dothraki kadınları boyanmış kum renginde ki ipek giysilerde giyebilirler.

Kahramanlıklarının bir göstergesi olarak saçlarını uzatırlar ve kazandıkları her zafer için saçlarına bir çan takarlar.Böylece savaşçı yiğitliğinin sembolünü bütün herkese göstermiş olur.

Tüccarlar Vaes Dothrak'ta barışın korunması için Dağların Annesine veya Dünyanın Rahmine tuz,gümüş ve tohum hediye ederler. Böylece tüccarların Vaes Dothrakdan, Dothraki Denizine rahatsız edilmeden geçmelerine izin verilmiş olur.


Askeri

Göçebe Dothraki savaşçıları herhangi bir Westeros şovalyesinden daha iyi at sürer. Hafif bir dothraki süvarisi bir yay, kamçı ve gücünü en iyi yansıta bildiği savaş aleti olan kavisli bir arakh kullanır. Bir korkak gibi zırh giymekten kaçınırlar. Genelde boyalı bir yelek ve at kılından yapılmış bir pantolon giyerler.

Khalasar hareket ettiğinde gözcü atlılar etrafta gezinen bir düşman olması durumuna göre etrafa bakınırlar. Savaşlardan sonra jaqqa r han "merhametli erkekler" küçük kızlara yeniden kullanılması için ölmüş askerlerin cesetlerinden okları çıkarttırırlar. Eğer küçük kız hareket eden birini görürse onun kafasını vücudundan ayırmak için balta kullanır.


Esinlenme

GRRM, Dothrakileri yaratmaya başladığında benzer kültürlerin coğrafyalarından esinlenmiştir. Bu kültürler arasında kesinlikle Moğol ve Hun ayrıca Alans, Sioux, Cheyenne, gibi birçok kızılderili kabileden esinlenip saf bir fantastik çizgi yakalamaya çalışmıştır. Ayrıca Türklerin tarihte bozkırlarda atla dolaşma sevdası ile Dothrakiler'e benzetilmesi ise tamamen bir tesadüftür. Aynı şeyi Araplar içinde söyleyebiliriz.