Feodalite

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Feodalite, büyük bir kısmı Ortaçağ Avrupası’ndaki yaşama benzeyen Westeros’daki sosyal yapı biçimidir. Feodalizm, Andal gelenekleriyle birlikte geldi ve Yedi Krallık içerisinde uygulandı. Toplum katı bir toplumsal yapıya dayalıdır ve krallar, lordlar ve köylülerden oluşur. Soylular topraklarında yaşayan ve sadakat yemini veren halka hükmeder. Bu sistemde her adam, korunması karşılığı olarak lorduna askerlik, arazi ve çalışma sözü verir.

Sosyal Hiyerarşi

Feodal sistem katı bir toplumsal sınıf yapısıdır. Halktan biri olarak doğan birisinin halktan biri olarak ölmesi beklenir. Düşük bir sınıftan yüksek bir sınıfa ilerleme çok zordur ama imkânsız değildir. Genellikle lorduna büyük hizmetler göstererek kendini kanıtlamış kimseler veya kendini şövalyelikte kanıtlayan kimseler şövalye ünvanı verilebilir.

Kral

Kral, sosyal yapının en üstünde “Demir Taht”ta oturur, onun altında çeşitli lordlar, şövalyeler ve en altta küçük halk olarak bilinen köylüler bulunur. Demir Taht’ta oturan kral krallığın mülkiyetine sahiptir, en yüksek politik otoritedir ve bütün konularda nihai kararı verir. Pratikte istediğini yapabilir gibi gözükse de, eğer yanlış emirleri bazı insanları rahatsız ederse pozisyonunu kaybedebilir. Tabii ki kral emekli olamaz, bu pozisyon kaybı ancak ölünce gerçekleşir. Kralın tebaası büyük hanelerin lordlarıdır. Bu lordlar Yedi Krallık içerisindeki kendi bölgelerini kontrol ederler ve kendi sancaktarları vardır. Bu büyük lordların sancaktarlarının bile kendilerine yemin etmiş lordları olabilir. Bu sistem en düşük şövalye ve küçük arazi sahiplerine kadar devam eder.

Soylular

GRRM’in dünyasında bazen büyük, bazen küçük, bazense diğerlerine yemin etmiş lordlar vardır; sadece Güneş Mızrağı’nın lordu prens ünvanına sahiptir. Soyluluk, sahip olduğu kalelerin içerisinde yaşayan sancaktarlarla aralarındaki bağlarla ifade edilen ve miras yoluyla geçen bir ünvandır. Her lordun derebeyleri, o derebeylerinin de derebeyleri, hatta belki o derebeylerinin de derebeyleri olabilir, beş hizmetliye sahip bir adama kadar bu düzen inebilir. Yedi Krallığın dokuz bölgesinde hâkimiyet öncelikle büyük hanelerin lordlarında, ikinci olarak krala ve birkaç köyle görevlendirilmiş derebeylerindedir. Bu lordlar kendi topraklarına bakmak, yerel konularda kral adaleti ve barışını sağlamak ve krala bağlı vergilerin zamanında toplanmasını sağlamakla sorumludur.

  • Kâhya: Lordu adına kalenin günlük işlerine bakan kişidir. Lordunun yokluğunda kaleyle ilgilenir.

Şövalyeler

Şövalyeler, en düşük ünvana sahip soylu sınıfıdır. Bu sınıf, korumak ve yönetmek için arazi hibe verilen toprak sahibi şövalyelerden oluşur. Köylülere ve çalıştırmak için güçlü erkekler sahiptirler. Hatta yeminli kılıçlar bile alabilirler. Toprak sahibi şövalyeler topraklarının hâkimi olan lord için dövüşmeye yemin etmiştir. En zengin şövalyeler en fakir lordlardan daha fazla toprağı yönetirken, şövalyelerin topraklarında adaleti yerine getirme yetkisi yoktur. Aksine lorduna bildirmek zorundadırlar.

Halk

Halk ve ya “küçük halk” sosyal yapının en altındadır. Toprakları veya ünvanları yoktur, lordlarının topraklarında çalışırlar ve yönetimde söz hakları hiç yoktur. Köleliğe benzer görünse de, fark; halk özgürdür ve taraflar arasındaki genel anlaşmazlıklarda ve ya yasa ihlalleri konusunda yerel lordlarına itirazda bulunabilirler, genel olarak toplum ve soylular tarafından eşit ve adil muamele hakkına sahip kabul edilirler. Hanelerin çoğu, yerel halkı istismar ve kötü davranışlardan koruyan, soylu aile üyelerin bile çiğneyemeyeceği yasalara sahip olmalarına rağmen bu yasalar genellikle yerel lordlarının isteğine bağlı derecelerde kullanılır. Esnaf ve sanatkarların çoğu loncalara (özellikle simyacılar) aittir. Küçük halk hareketleri olabilir, eğer halktan doğmuş biriyseniz, asla halk statüsünün üstüne yükselemeyebilirsiniz. Ancak yükselmeyi başarabilmiş çok az örnek bulunmuktadır. Örneğin Varys halk doğumlu bir köleyken Yedi Krallığın Muhbir Başı olabilmiştir. Yine Petyr Baelish alt düzey bir soyluyken (hemen hemen halk tabakasından) kralin “Küçük Konsey”’ine yükselebilmiştir.