Gardener Hanesi

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yüksek Bahçe'nin Gardener Hanesi
House Gardner.PNG
Hane arması Beyaz zemin üzerine, yeşil el.
Sözler Bilinmiyor.
Yerleşke Yüksek Bahçe
Şimdiki Lord Soyları tükendi.
Bölge Menzil
Unvan Menzilin Kralı
Yüksek Bahçe Lordu
Kurucu Garth Gardener
Kurulma Tarihi Kahramanlar Çağı
Yok olma FS 1, Fetih Savaşı


Gardener Hanesi, Menzil'in kadim ve ünlü Kralları'nın soyu tükenmiş hanesidir. Mitolojik bir kişilik olan Garth Gardener tarafından kurulmuştur. Gardenerler, Andal istilacıları ile savaş, barış ve asimilasyon yoluyla mücadele ederek nesilden nesile, Menzil'e hükmettiler. Ancak hükümleri; Fetih Savaşı'ndaki kralları Mern IX Gardener, Ateş Tarlası'nda yanarak can verince son buldu.

Makamları Yüksek Bahçe idi. Bir çok Gardener kralı Meşekoltuk adı verilen ve bir meşeden büyüyen yaşayan bir tahtta otururdu. Bu meşeyi efsanevi Garth Yeşilel'in diktiği söylenegelmiştir. Gardener Hanesi Kralları, barışta üzüm asması ve çiçeklerden oluşan bir taç giyerlerdi, savaşa giderlerken ise bronz dikenlerden (sonraları demir) oluşan bir taç giyerlerdi. Hanedan armaları, beyaz bir zemine yeşile bir eldir ve Yeşilel'in Nizamı'na ilham vermiştir.


Tarih

Kahramanlar Çağı

Gardenerlar, efsanevi Garth Yeşilel'in soyundan geldiklerini iddia ederlerdi. Menzil efsanelerine göre, Garth İlk İnsanlar'ın Yüce Kralı ve Menzil'deki bir çok hanenin ortak atasıdır. İlk doğan oğlu Garth Gardener Kahramanlar Çağı'nda hüküm sürmüş efsanevi Menzil Kralı'dır. Efsaneye göre, Garth Gardener evini Mander nehrinin üzerinde bir tepeye yaptı, ki bugün Yüksek Bahçe diye bilinir, aynı zamanda üzümler ve çiçeklerden bir taç takardı. Onun neslinden Menzili binlerce yıl yöneten Gardener Hanesi doğdu. Gardener kralları ilk önce Menzil bölgesi'ni yönettiler ama zamanla bölgelerini genişlettiler. Boynuz Tepe ile Gece Şarkısı arasında ki batı sınırları zamanla Gardenerların topraklarına eklendi. Garth III Gardener zamanında Eski Meşe, Kızıl Göl ve Altınbahçe dostluk ve karşılıklı savunma antlaşmaları krallığa katıldı. Meryn III Gardener Arbor'u krallığa kazandırdı ve kuzeni son Arbor Kralı denizde kaybolduktan sonra Redwyne Hanesi'ni vasalı yaptı. Çok geçmeden, Kral Garland II Gardener Eski Şehir'in Hightower Hanesi'ni ve bölgelerini evlilik yoluyla ülkesine kattı. Kızını Lymond Hightower ile evlendirdi ve Lymond'un kzıyla evlenmek için diğer eşlerinden ayrıldı. Kral Gwayne III Gardener, Manderly Hanesi ve Peake Hanesi Lordları arasındaki çekişmeyi çözdü ve arazileri için bağlılıklarını kan dökmeksizin kabul etti. John II Gardener, mavnasıyla Mander'ın kaynağına kadar yelken açarak lordlardan ve önemsiz krallardan biatlarını aldı. Garth V Gardener, Gwayne I Gardener, Gyles I Gardener ve Gordan I Gardener efsanevi savaşçı krallardır. Gardener kralları sık sık Demirdoğumlular ile savaştı, bu savaşlar bazen Kayanın Kralı ve Eski Şehir'in Lordları ile ittifaklar kurularak yapıldı. Gareth II Gardener, Garth VI Gardener ve Gyles II Gardener da dahil olmak üzere en az altı Gardener kralı demirdoğumlulara karşı savaşırken öldü. Gyles II, Joron I Blacktyde tarafından işkence edilerek öldürüldü.

Altın Saltanat

Gardener'ların en muhteşemi, barışta ve savaşta yaptıklarıyla Altınel diye de bilinen Kral Garth VII Gardener'dır. Meşekoltuk tahtına on iki yaşındayken geldi ve seksen bir yıl boyunca hükmetti bunun on yıldan azı savaşta geçti. Garth Altınel bir kaç kere savaşa gitti ve düşmanlarını tamamen yendi. Gençken Kral Ferris Fowler'in yönettiği bir Dornelu istilasını bozguna uğrattı, sonra demirdoğumluları Kalkan Adaları'ndan sürdü ve adaları Menzil'den adamlarla tahkim etti. Garth VII, Kayanın Kralı ile Fırtına Kralı arasındaki ittifakı bozdu ve her ikisini de Üç Ordunun Savaşı'nda yendi ve üç krallığın sınırlarını zorla kabul ettirdi. Garth'ın en büyük başarısı halkına eşi benzeri görülmemiş bir refah getiren yetmiş beş yıllık altın bir barış vermesidir. Garth'ın yönetimi Altın Saltanat olarak da bilinir ve o dönemde Menzil gerçekten çiçeklenmiştir.

Andalların Gelişi

Ayrıca bakınız : Üç Bilge Kral

Menzilin Kralları, Vadi'de ki, Fırtına Toprakları'nda ki veNehir Toprakları'ndaki Andal İstilası'nı uzaktan dikkatle izlediler. İstilacılarla İlk İnsanlar'a karşı ittifat kurmak yerine olası Andal istilasına karşı önlemler aldı. Kral Gwayne IV (Dindar) Ormanın Çocukları'ndan yardım ararken, Mern II (Duvarcı) Yüksek Bahçe'nin etrafına yeni bir perde duvar inşa etti ve sancak beylerini de aynısını yapmaları için teşvik etti. MernIII (Çılgın), ölülerden bir ordu ayaklandırabileceğini iddia eden bir orman cadısını destekledi. Ancak, beklenen Andal saldırısı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bölünmüş Andal istilacıları Gardener krallığına nesiller sonra ulaştığında, Üç Bilge Kral tarafından karşılandı.

Meşekoltuk tahtına birbiri ardına çıkan Üç Bilge Kral, -Garth IX, oğlu Merle I (Mütevazı) ve torunu Gwayne V- kurnaz ve bilge üç kraldı ve Andallar ile silahlı direniş yerine anlaşma ve asimile politikası uyguladılar. Garth IX, Eski Tanrılar'a ibadet etmesine rağmen, bir septonu konseyinin bir parçası olarak atadı ve Yüksek Bahçe'de ilk sept onun döneminde yapıldı. Merle I, Yedi İnancı'nı kabul etti ve onun hamisi oldu, Menzil boyunca septler, manastırlar ve anaevleri inşasına ve kurulmasına yardım etti. Gwayne V hem yeni İnanç içerisinde doğan ilk Gardener kralıdır hem de şövalye yaratan ilk kişidir.

Üç Bilge Kral Andalları şövalye ve uşak olarak hizmetine aldı. Sör Alester Tyrell, Tyrell Hanesi kurucusu- Gwayne V'in şampiyonu ve yeminli kalkanı olarak atandı. Merle I ve Gwayne V Andal kızları ile babalarını Gardener krallığına bağlamak için evlendi. Üç kral ayrıca Menzil'e hücum eden Andalların daha güçlülerine sadakat yemini karşılığında miras olarak araziler, eşler ve lordluk bıraktı; Menzil'in bir çok hanesi atalarının izlerini Andal maceracılarına kadar sürerler.

Gardenerlar ayrıca Andal zanaatkarlarını, özellikle demirci ve duvar ustalarını, Menzil'in her tarafında ikamet etmeye teşvik ettiler, onlara ve sancaktarlarına bronze yerine demir tedarik ederek ve Andal duvarcılığı ile kalelerini güçlendirerek. Yeni lordların çoğu, iç ve dış tehditlere karşı Gardenerlara sadık kaldılar ve onlara yardım ettiler. Üstat Yandel az kan dökmeyle zafer elde etmenin nadiren görüldüğünü yazar.

Andal Krallar

Andallar ile asimilasyon ile birbirini takip eden yüzyıllar daha az barışçıldı ve Gardener kralları (ve bir kraliçe) bunu bilgelik ve güç ile değiştirdiler. Menzilin Kralı, sıklıkla Kayanın Krallarıyla, Fırtına Krallarıyla, Dorne'dan bir çok kralla ve Nehir ve Tepelerin Krallarıyla savaştı ve müttefik oldu.

Kral Garland VI Gardener reşit olana kadar Tyrell Hanesi'nin bir üyesi Menzil'i Vekil olarak yönetti.

Kral Gyles III Gardener, Fırtına Kralı'ndan Fırtına Burnu hariç Yağmur Ormanı'nın kuzeyindeki tüm toprakları fethetti. O uzaktayken Lancel IV Lannister Menzil'e saldırdı, Gyles'i batılı adamlarla anlaşmaya zorladı. Daha büyük bir yeni savaş, üç Dornelu kral ve iki nehir kralını kapsadı ve Gyles III'ün Kanlı Nezle sonucu ölmesiyle bitti ve fethettiği yerler terk edildi.

Kral Garth X Gardener'ın uzun saltanat dönemi, Garth Grisakal diye de bilinir, Gardener gücünün en düşük noktasına şahit oldu. Yaşlı ve bunak Garth'ın sadece kızları vardı ve onlar da rakip Manderly Hanesi ve Peake Hanesi Lordlarıyla evlendiler. Rakip lordlar savaşmaya başladığında; Lannisterlar, Durrandonlar ve Dornelular krallığa saldırdı. Bir Dornelu kral Yüksek Bahçe'yi yağmaladı, Garth Grisakal'ı öldürdü ve Meşekoltuk'u yok etti. Kargaşa neredeyse on yıl sürdü ta ki Sör Osmund Tyrell Menzil'in diğer lordlarıyla işbirliği yapana ve Peake'lerin ve Manderly'lerin her ikisini de yenene, Yüksek Bahçe'nin yıkıntılarını düzeltip Garth'ın ikinci kuzeni Mern VI Gardener'ı kral olarak destekleyene kadar. Mütevazı biri olmasına rağmen, Mern VI Yüksek Bahçe'yi ve Gardener gücünü yeniden inşa etmeyi başardı. Bunu başarırken kahyaları olan Osmund Tyrell, Osmund'un oğlu Robert Tyrell (Robert, minnetarlık göstergesi olarak Mern'in kızıyla evlendirilmiştir) ve Robert'ın oğlu Lorent'in verdiği öğütlere dayandı. Mern'in oğlu Garth XI Gardener Dornelulara karşı Kızıl Dağlar'ı istila ederek misilleme yaptı.

Yaklaşık bin yıl önce Lord Lorimar Peake Manderly Hanesi'ni Kral Perceon III Gardener'ın iradesiyle Menzilden sürdü. Perceon III, Manderly'lerin yükselen gücünden korkmuştu. Manderlyler, Mander'den Kuzey'deki Beyaz Bıçak'a kaçtı. Kral Greydon Gardener Dorne'un istilası için bir hamle yaptı ama Nymeria tarafından geri püskürtüldü. Kral Garse VII Gardener Fırtına Kralı Kibirli Argilac tarafından Yazalanı Savaşı'nda öldürüldü.

Fetih Savaşı ve Yok Oluş

Gardener Hanesi'nin soyu Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan yaklaşık üç yüz yıl önce Targaryenlerin Fetih Savaşı'nda tükendi. Fatih Aegon Westeros'u istila ettiğinde Kral Mern IX Gardener Kayanın Kralı I. Loren Lannister'a Targaryen Hanesi'ni sonradan Ateş Tarlası olarak anılacak yerde bitirmek için katıldı.

Mern birleşik ordunun merkezinin kumandanıydı ve Targaryen kuvvetlerine karşı hücuma liderlik etti. Targaryen birlikleri sonunda kırıldı ama Aegon ve kız kardeşleri, Visenya Targaryen ve Rhaenys Targaryen, Ejderhalar'ıyla gök yüzünde göründü. Ejderhalar birleşik ordunun dört bin askerini öldürdü. Ölenler arasında Mern ve oğulları, erkek kardeşleri, kuzenleri ve diğer akrabaları vardı. Kral Mern'in bir erkek yeğeni kurtuldu ama o da yanıklarından ötürü üç gün sonra öldü ve Gardener Hanesi sonlandı.

Mern'in kahyası, Harlen Tyrell, Aegon I Targaryen tarafından [Yüksek Bahçe]]'de kuşatılmıştı, Aegon'a bağlılık yemini etti. Aegon, Harlen'i Menzilin Azam Lordu ve Yüksek Bahçe Lordu ilan etti ve Harlen'in Menzil üstündeki hakimiyetine Demir Taht'a itaati karşılığında güvence verdi.

Miras

Menzil'den bir çok hane köklerinin izlerini Garth Yeşilel'e kadar sürerler, bu gerçeklikle sık sık Tyrell Hanesi'den daha iyi bir iddiaya sahip olduklarından ötürü övünürlerdi. Çünkü Tyrell'lerin soyu sadece Gardenerların kadın soyundan geliyordu. Garth Yeşilel, Florent Hanesi, Rowan Hanesi, Oakheart Hanesi ve ve birçok hanenin atasıdır.

Gardenerlar zamanından altın paralar nadir olsa da hala kullanılır. El isimli sikkelerin her birinin değeri altın ejderhanın yarısıdır, bir yüzünde Gardener Eli diğerinde o zamanki kral'ın resmi bulunur. Garth XII Gardener'ın tasviri ile yapılmış olanıyla bilinirler.

Tarihi Üyeler

Gardener Hanesi'nin bilinen bir kronolojisi veya kesin bir soyu yoktur. Efsanevi ilk kral Garth Gardener ile başlayarak Gardenerlar Menzilin Kralı olarak hüküm sürdüler ta ki son Gardener kralı Mern IX Gardener Ateş Tarlası'nda Aegon I Targaryen ve kardeşleri Visenya Targaryen ve Rhaenys Targaryen ile buluşmak için at sürene kadar.