Gezici Kargalar

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yoren görevde. Sanatçı: Piotr Chrzanowski. © Fantasy Flight Games (FFG)

Gezici Kargaların görevi, Gece Nöbetçilerine personel temin etmektir. Kara kardeşlerin üyelerine kargalar denir, gezici kargalar Yedi Krallığı gezerek Gece Nöbetçilerine katılacak yeni üyeler ararlar.

Gece Nöbetçilerinin saygınlığındaki düşüş ile birlikte soyluların nöbete katılımı düşüşe geçmiştir. Dolayısıyla Gezinen Kargalar daha çok, yoksul gençleri ikna etmeye çalışır ve yetkililerin onayı ile zindanlardan yeni elemanlar aramrlar.

Bilinen Gezici Kargalar