Küçük Kız

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Küçük Kız
Karakter Bilgisi
Lakap Küçük Kız
Bağlılık Yüzsüz Adamlar
Kültür Braavos
Doğum 246FS1, 
Kitap(lar) Kargaların Şöleni
Ejderhalarla Dans

Küçük kız, Siyah ve Beyaz Hanesi ’nde Çok Yüzlü Tanrı ’ya hizmet eden bir rahibedir. İsmini söylememektedir. Sağ tarafı siyah, sol tarafı beyazla kaplı bir cübbe giymektedir. Çok genç görünmesine rağmen 36 yaşında olduğu söylenmiştir.

Görünüşü

Küçük Kız, soluk benizli, kuru, kemikli bir yüzü ve fincan tabağı kadar iri görünen kara gözleri olan küçük bir kızdır.

Geçmişi

Küçük kız, çok eski bir soylu ailenin tek çocuğu olarak babasının varisiydi. Çok küçükken annesi ölmüştü. 6 yaşındayken babası tekrar evlendi. Üvey annesi kendi kızını doğurana kadar ona çok iyi bakmıştı. Bundan sonra üvey annesi, kendi kızının babasının servetine tek başına konabilmesi için Küçük Kız’ın ölmesini istemiştir. Üvey anne bu amaçla Çok Yüzlü Tanrı’ya gelmiş fakat ondan istenen kurbanı verememiştir. Sonrasında ise, Küçük Kız’ı zehirleme çalışmış ama başaramamıştır. Kırmızı El Hanesi’ndeki bakıcı Küçük Kız’ın babasına üvey annenin yaptıklarını anlatır. Babası ise Çok Yüzlü Tanrı’ya servetinin üçte ikisini ve Küçük Kız’ı kurban olarak sunmayı ve karşılığında karısının Tanrı’nın nimetini (ölüm) tatmasını ister. Duası gerçekleşmiş ve böylece Küçük Kız Siyah ve Beyaz Hanesi’ne hizmet etmeye gelmiştir.Zehirlenme hadisesinden dolayı çok küçük görünmektedir.

Son Olaylar

Kargaların Şöleni

Arya’ya Braavos Dilini ve yalanları nasıl fark edeceğini öğretmek görevi verilmiştir. Arya da ona Westeros ’un Ortak Dilini öğretecektir. Daha sonra birlikte yalan söyleme oyunu oynamışlardır. Arya yeni ay çıktığı sırada Siyah ve Beyaz Hanesi’ne döndüğü bir gece Küçük Kız’a zehirleri hazırlamada yardım etmiş, Küçük Kız da ona farklı zehirleri belletmiştir. Nazik Adam ’ın içmesini istediği sütü hazırlayarak Arya ’ya vermiştir. Ertesi sabah Arya gözleri kör olarak uyanır.