Essos

Game Of Thrones Viki sitesinden
(Kategori:Essos'taki Yerler sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Essos, dünyadaki bilinen en geniş üç kıtadan biridir. Westeros’un doğusunda, Sothoros’un kuzeyinde yer alır. Etrafı Titreyen Deniz ve Yaz Denizi ile çevrelenmiş olup, Dar Deniz'den Yeşim Denizi'ne kadar olan topraklara doğru uzanır.

Geniş topraklarıyla Essos

Essos’ta birçok farklı halk yaşar ve uçsuz bucaksız toprakların bulunduğu bir coğrafyaya sahiptir. Essos adı Westeros’ta çok bilinen bir isim değildir. Genelde ‘’ Dar Deniz’in Öteki Kısmı’’, ‘’doğudaki topraklar’’ ya da kısaca ‘’doğu’’ olarak bilinir. Ayrıca orada bulunan Özgür Şehirler ya da Dothraki Denizi gibi yerler de sıklıkla bu adlarla anılır.

Coğrafya

Tahminen eylem ve boylamsal açıdan Avrasya’ya oldukça benzemektedir. Essos, Westeros’a göre oldukça büyüktür. Hiçbir harita bu bölgeyi tam olarak almadığı için gerçek uzunluğu bilinmemektedir. Anakaranın kuzey kıyıları Titreyen Deniz ile Kutup Noktasından ayrılmıştır. Güneyinde, Yaz Denizi’nin karşısında, Sothoros’un haritada keşfedilmemiş toprakları yer alır. En doğusunda, Yeşim Denizi’nin karşısında Asshai, Yi Ti ve gizemli bölge olarak anılan Gölge Diyarlar bulunur.

Essos’un iklimi ve coğrafyası çok geniş bir alanda etkisini gösterir. Kıta, Daimi Kış Topraklar’ında yer aldığı kutup noktasından ayrıldığında güneye doğru gelmiştir. Böylece kış mevsimi Westeros’a göre daha az bölgeye etki eder. Batı kıyılarının sıcaklığı ile kuzeydeki sıcaklık aynıdır. Güneyde daha kuru ve daha sıcak hale gelir. Kuzeyde yuvarlak tepeler ile büyük Qohor Ormanı bulunur. Ayrıca kıtada, Braavos ve Lys gibi adalar da yer alır. Kıtanın ortası, Dothrak Denizi’ne kadar düz otlaklarla kaplıdır ve doğuda hiçbir şeyin yetişmediği, Kızıl Boşluk olarak da anılan kırmızı kumlarla kaplı çorak topraklar bulunur. Çölün ardında, Yeşim Denizi’ne açılan bir boğaza sahip olan Qath şehri yer alır. Güneyde, kuru tepelerin yer aldığı ve Akdeniz İklimi’ne sahip Yaz Denizi sahillerinin bulunduğu Volantis ile Valyrian Yarımadası ve Köle Körfezi olarak da bilinen büyük bir körfez yer alır.

Bölgeler

Essos, her biri başka bir kültüre ev sahipliği yapan birçok bölgeye ayrılmıştır.

Özgür Şehirler

Özgür Şehirler, dokuz bağımsız şehir devletinden oluşur ve Essos’un batı kıyılarında yer alır. Şehirlerin yedisinin isimleri ise şöyle; Dar Deniz’in sahilinde olanlar (Braavos, Myr, Pentos ve Volantis), çevresindeki adalarda olanlar (Lorath, Lys ve Tyrosh) ve iç kesimde yer alanlar (Norvos ve Qohor). Bu şehirler, mülteci köleler tarafından kurulan Braavos hariç, Valyria’nın kültürlerini hala koruyan eski kolonileridir. Kral'ın Şehri dahil, Westeros’taki tüm şehirlerden çok daha gelişmiş ve onlardan çok daha iyi ticaret yaparlar. Özgür Şehirler’den her biri, küçük köyler ve kasabalarla birlikte belli bir bölgeye kontrol ederler. Bölge, batı kıyılarından Qohor'un Ormanı’na ve onları Dothraki Denizi’nden ayıran doğudaki Rhoyne nehrine kadar uzanır.

Bölgenin kuzeybatısında, Braavos ve Pentos arasında, Andallar'ın eski yerleşim yerleri ve efsaneye göre Yedi İnancı’nın doğduğu yer olan Andalos Tepeleri bulunur.

Sarnor Krallığı

Sarnor Krallığı, Qohor'un Ormanı'nın doğusunda, Dothraki Denizi'nin kuzeyinde yer alan ovaların bulunduğu bölgedir. Krallığın büyük bir bölümü Dothraki'lerin yağmaları sonucu yok olmuştur.

Bir Dothraki

Dothraki Denizi

Dothraki Denizi kıtanın iç kesimlerinde, Özgür Şehirler’in ve Sarnor Krallığı'nın doğusunda yer alır. Burada bakır tenli, savaşçı, göçebe, kendilerine has dilleri olan ve eşsiz bir binici kültürüne sahip olan Dothraki halkı yaşar. Dothraki'ler ticaret yapmazlar ancak köleleri Essos ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir.

Titreyen Deniz

Titreyen Deniz, Dothraki Denizinin kuzeyinde yer almaktadır ve denizin kıyısında Sarnor, Omber ve Ifequevron krallıkları bulunur. Essos kıtasının kuzeyindeki Ibben adaları da bu denizdedir.

Valyrian Yarımadası

Valyrian Yarımadası

Valyrian Yarımadası, güneyde Essos’tan Yaz Adaları’na doğru uzanan büyük bir bölgedir. Bir zamanlar, Büyük Felaket’te birçok küçük adayla birlikte yok olan Valyrian İmparatorluğu’nun kalbi Valyria şehri, şimdi sel basmış ve harabeye dönmüş halde bulunuyor. Yarım ada ve Dumanlı Deniz ;şeytanların bastığı, vebanın kol gezdiği ve havasının zehirle dolu olduğu söylenen bu şehirden arta kalanları çevrelemektedir. Bu söylencelere önem vermeyen az sayıda kişi, Valyria harabelerini ve hazinelerini arayıp asla geri dönemeyen yolculardır.

Köle Körfezi Haritada

Köle Körfezi ve Ghiscar

Dothrak Denizi’nin güneyinde, Valyria’nın doğusunda ve Lhazar’ın batısında Köle Körfezi yer alır. Bu bölgede çok sayıda küçük şehir devletleri ve üç büyük köle limanı şehri yer alır: Yunkai, Meereen ve Astapor. Bu şehirler, binlerce yıl önce yok olan Valyrialı toprak sahiplerinin rakibi olan Eski Ghis’in kalıntılarından inşa edilmiştir. Köle şehirleri hala Valyrialıların yaptığı yolla Özgür Şehirlere bağlanmaktadır.Yeni Ghis şehri körfezdeki bir adada bulunur ancak bu tam olarak belli değildir.

Haritada Lhazar

Lhazar

Lhazar, Dothraki Denizi’nin güneydoğusunda ve Köle Körfezi’nin kuzeydaoğusunda yer alır. Yarı kurak otlaklar ve tepelerle çevrilidir. At Efendileri onları kolay bir hedef ve iyi köle olan çoban halkı olarak kabul ederler ve onlara haesh rakhi veya "Kuzu Adamlar" derler.

Qarth'a gelen Dany

Qarth

Qarth en doğu uçta , Kızıl ıssızlık’n ardındaki Yeşim Denizi kıyılarında bulunan eski bir kenttir. Savaşçılara ve tüccar prenslere ev sahipliği yapar. Konumuyla ticaret ile kültür, doğu ve batı arasındaki (Özgür Şehirler ve Köle Körfezi ya da daha doğudaki Asshai ve Yi Ti) bir kapı olmuştur. Zenginlikleriyle ve kültürleriyle kendilerinden gurur duyan Qathlılar, bitmek bilmeyen entrikalar düzenleyerek toplumlarında güçlü gruplaşmalara yol açmışlardır.

Doğu Essos

Kemik Dağlar ve Krazaaj Zasqa'nın daha doğusundaki topraklar günümüzde bile tam olarak bilinmiyor.

Halk

Essos, Westeros’tan çok daha fazla farklı ırklara ve kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Andallar, Rhoynar, Eski Ghis ve Valyrialılar gibi eski kültürler gibi. Dothraklar, bakır tenli, savaşçı göçebe bir toplumdur. Kendi dillerine sahiptirler ve eşsiz bir kültürleri vardır.

Ghiscarlar, nüfusunun çoğunun Köle Körfezi’nde bulunduğu melez bir ırktır. Valyrialıların piç versiyonları, Eski Ghis’in torunları olarak düşünülebilir.

Özgür Şehirler’in halkı, Westeros’ta da ortak dil olarak konuşulan Valyria dilinin farklı bir formunu konuşurlar. Valyrialı toprak sahiplerinin torunlarıdır.

Lhazarlılar, bronz tenli, tek düze yüzlü ve badem şekli gözlere sahip olan barışçıl bir halktır. Genellikle çobanlık yaparlar ve Yüce Çoban’a taparlar. Genellikle onları avlayan Dotraklar tarafından ‘’Kuzu Adamlar’’ olarak bilinirler.

Qarthlılar Ibbeneler , kuzeydeki balıkçı bir koloni Jogos Nhai, zebratları yakalamalarıyla ünlü bir halk. Westeros’taki Yedi Krallığa benzemeyen Essos, birbirinden farklı çok sayıda bağımsız bölgelere ve şehir devletlerine ayrılmıştır. Dört yüz yıl önce yok olan Valyrialılardan bu zamana kadar hiçbir krallık ya da bir hükümet kurulmamıştır.