Kuzey

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kuzey1.jpg

Kuzey, Westeros'ta bulunan bölgelerden biridir ve Aegon'un Fethi'nden önce bağımsız bir krallık olarak yönetilmiştir. Yedi Krallığın en büyük bölgesidir. Kuzeyde, Gece Nöbetçileri tarafından kullanılan Sur'dan başlayan topraklar, güneyde Boğaz'da son bulur.

Kuzey, binlerce yıldır Kışyarı'nın Starkları tarafından yönetilmektedir. Önemli sancaktarları ise; Bolton, Cerwyn, Dustin, Flint, Glover, Hornwood, Karstark, Manderly, Mormont, Reed, Ryswell, Tallhard ve Umber haneleridir. Kuzeyde doğan piçlere ise Kar soyismi verilmektedir.

Coğrafya

Kışyarı.jpg

Kuzey, çok büyük bir bölgeyi kapsamaktadır. Bazılarına göre diğer bölgelerin toplamından da daha büyüktür. Bölge büyük olmasına rağmen seyrek nüfusa sahiptir. Kır alanların, ormanların, tepesi karlı dağların arasında az sayıda küçük köyler bulunmaktadır. Kışları bölge soğuk olur ve yaşamı zorlaştırır, bazı zamanlar yaz aylarında bile kar yağabilir. Kuzey topraklarının kuzey sınırında Sur, güney sınırında ise Boğaz yer alır. Toprakların iki tarafı ise büyük denizler ile kaplıdır. Batıda Gün Batımı Denizi, doğuda ise Titreyen Deniz bulunur.

Kışyarı, Stark Hanesi'nin tarihi yerleşkesidir. Kış Kasabası, kalenin hemen yanındadır. Kurt Ormanı, aynı zamanda Yedi Krallığın en büyük ormanı, Kışyarı'nın kuzeybatısındadır ve Buz Körfezi ile Deniz Ejderi Burnu'na kadar uzanır. Bu ormanda ayrıca Glover Hanesi'nin yerleşkesi olan Derinorman Kalesi ile Forrester Hanesi'nin yerleşkesi Ironrath bulunmaktadır. Ormanın kuzeyinde, Kuzey Dağları yer alır ve bu dağlarda Kuzeyli dağ klanları yaşamaktadır. Dağlar ile ormanın arasında ise Whitehill Hanesi'nin yerleşkesi olan Highpoint bulunur.

Kurt Ormanı'nın güneyinde tepeli bölgeler ve birkaç büyük göl mevcuttur. Tallhart Hanesi'nin yerleşkesi olan Torrhen Kalesi, bu göllerin en büyüğünün yanındadır. Batıya, Gün Batımı Denizi'nin kıyılıklarında Taşlı Kıyı yer almaktadır ve bu bölgede birçok balıkçı köyü bulunur. Taşlı Kıyı'nın güneydoğusunda, Ateşsu Koyu'nun kuzeyinde Ryswell Hanesi'nin toprakları olan Dereler bulunmaktadır. Dereler'in doğusunda ve Kışyarı'nın güneyinde Hendek Topraklar vardır. Bölgede bulunan Hendek Mezarlar, Dustin Hanesi'nin yerleşkesidir. Hendek Mezarlar ile Torrhen Kalesi'nden Tuzlu Mızrak'a isimsiz birçok dere akmaktadır. Bir başka dere ise Tepeler'i Dereler'den ayırmaktadır.

Hendek Topraklar'ın güneyinde, Nehir Toprakları'nı Kuzey'den ayıran Boğaz bulunmaktadır. Büyük bir bataklık ve Yeşil Çatal'ın kaynağı olan Boğaz, Crannogluların yuvasıdır. Reed Hanesi, bölgeyi yüzen kaleleri Bozsu Gözcüsü'nden yönetmektedir. Kuzeyde ise Ateş Deresi'nin yanında artık harabe bir kale olan Moat Cailin yer almaktadır. Boğaz'dan kuzeye geçiş bu kale tarafından sağlanmaktadır. Kuzey Kralları, bölgeyi güneyli istilacılara karşı bu kaleden savunmuştur.

Boğaz'ın batısında büyük bir yarımada yer almaktadir. Flint Hanesi'nin yerleşkesi olan Kumtaşı Parmağı bu yarımadada yer alır. Yarımadanın batı ucunda Denizcanavarı Burnu ile güney kıyılıklarında Kumtaşı Uçurumları bulunmaktadır. Yarımadanın güneyinde ise Demir Adalar vardır.

Hendek Topraklar'ın güneyinde Uzun Göl'de başlayan Beyaz Bıçak nehri akmaktadır. Cerwyn Hanesi'nin yerleşkesi olan Cerwyn Kalesi, Kışyarı'nın güneyinde bulunan ırmak kolunun yanında bulunur. Beyaz Bıçak'ın denize açıldığı yerde Yedi Krallığın en büyük şehirlerinden biri olan Beyaz Liman vardır. Şehirin güneydoğusunda Locke Hanesi'nin yerleşkesi olan Eski Kale, daha doğusunda Kırık Çay'ın yanında yer alan Manderly Hanesi'nin yerleşkesi Koç Kapısı bulunmaktadır. Şahmeran Kapısı'nın doğusunda yer alan yarımadanın en ucunda ise Flint Hanesi'nin yerleşkesi Dulkadın Gözcüsü yer alır. Kuzeyin güneydoğusunu, Vadinin kuzeyinden ise Isırık koyu ayırmaktadır.

Hornwood Hanesi'nin yerleşkesi olan Boynuzormanı, Beyaz Liman'nın kuzeyinde, Dehşet Kalesi'nin güneyindedir. Bolton Hanesi'nin yerleşkesi olan Dehşet Kalesi, Ağlayan Su'yun hemen yanındadır ve bu dere, Titreyen Deniz'e akmaktadır. Dehşet Kalesi'nin kuzeyinde, Karstark Hanesi'nin ağaçlı topraları bulunmaktadır. Yerleşkeleri olan Karhold'un doğusunda Gri Uçurumlar vardır. Fok Körfezi'nde yer alan birkaç ada vardır. Skagos ve ıssız Skane bunlardan ikisidir. Söylentilere göre Skagos adasında yaşayan yamyamlar ve tek boynuzlu atlar vardır ve bunlar sadece Kışyarı'nın Starkları tarafından kontrol edilebilirler.

Kışyarı ve Dehşet Kalesi'nin kuzeyinde, Karhold'un kuzeybatısında Umber Hanesi'nin yerleşkesi Son Ocak bulunmaktadır. Kale, bir ormanın içine kurulmuştur. Umberlar, Yalnız Tepeler'i ve Fok Körfezi'nin kıyılarını kontrol ederler. Son Ocak'ın yanında başlayan Son Nehir güneydoğuya akarak Karhold ve Dehşet Kalesi'nin ardından denize açılmaktadır.

Sur, devasa bir yapıttır ve bölgeyi Sur'un Ötesi'ndeki tehditlerden korur. Sur'a hediye edilmiş Lütuf toprakları, Umber'ların hemen kuzeyinde bulunmaktadır.

Kışyarı ve Moat Cailin, Kral Yolu'nun hemen yanındadır. Bu yol kuzeyde Kara Kale'ye, güneyde ise Nehir Toprakları'na ulaşmaktadır.

Halk

Kuzeyliler.jpg

Çoğu kuzeyli, İlk İnsanlar'ın soyundan gelmektedir fakat yüzyıllardır Boğaz'ı fethetmiş olan Andal halkı ile evlilikler de yaparlar.İlk İnsanlar'ın kullandığı Eski Dil artık pek kullanılmaz ve kuzeyli halk da Ortak Dil'i konuşmaktadır. Eski Dil artık sadece Sur'un Ötesi'nde az sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Demirdoğumlular ve güneyli halk, bazen kuzeyli insanlara "kurtlar" olarak seslenmektedir,

Sürekli ve çok soğuk geçen kış dönemleri, kuzeyli halkını Boğaz'ın güneyindeki diğer topluluklardan farklı kılmıştır. Kuzey toprakları ve iklimi pek kolay olmadığından dolayı halk genellikle günlük işleriyle uğraşır. Saraylarda yapılan törenler ve etkinlikler yerine, halk daha çok avlanmayı sever. Turnuvaları sadece kılıçlardan oluşur ve konuk hakkı, çok değer verilen bir olaydır. Onur için yaşayan bu insanların güneyliler gibi entrikalarla ve mahkemelerle işleri olmaz. Bir lord, haklarını insanlarını tehdit ederek almaz.

Bazı kuzeyli insanlar ıssız bölgelerde kendi başlarına yaşarlar ve sosyal etkinliklere pek fazla katılmazlar. Ücra bölgelerde yaşayan crannoglular, kuzeyli dağ klanları ve Skagoslular, geleneklerine kimsenin karışmadığı sürece Kışyarı'nın Starklarına bağlı kalırlar.

Çoğu kuzeyli, eski tanrılara ve onların yürekağaçlarına inanırlar. Çok az sayıda kişi yeni tanrıları kabul etmiştir. Manderly, Wells ve Whitehill gibi birkaç hane, Yedinin İnancını takip eder. Dini görüşleri nedeniyle birçok kuzeyli, kutsal görevler almayı reddeder ve bu yüzden şövalye olamazlar. Kuzeydeki şövalyelerin büyük bir kısmı bölgenin güneylerinde, Beyaz Liman'da ve Hendek Topraklar'da bulunur. Kuzeyli hanelerin armaları, güneylilere kıyasla çok daha sadedir.

Kuzeyliler, Gece Nöbetçileri'ne büyük saygı duymaktadır ve birçok lord, yıllık olarak kara kardeşlere destek olmak için hediyeler göndermektedir.

Söylentilere göre, kuzeyliler kırk-beş bin askerlik bir ordu toplayabilirler, fakat bu bölgenin büyüklüğünden dolayı biraz zaman alabilir. Gümüş zırhlar daha çok güneylilerin tercih ettiği zırh biçimi iken kuzeyli askerler özgü zırhlar kullanırlar. Karstark ve Umber gibi kuzeyli insanlar genellikle iri yapıdadır ve ince sakalları, uzun saçları ve yün veya kürklerden yapılmış ağır pelerinleri vardır.

Mevsimler

Kuzey, uzun süren kış mevsimlerinden oldukça kötü etkilenir. Kış öncesi zayıf hasatın olması veya yıllar boyu süren kış mevsimlerinde hiçbir ekimin yapılamaması nedeniyle bölgede binlerce insan hayatını kaybeder. Bazı büyük lordlar, soğuk kış mevsimlerinde bile kalelerinde yeşil alanlar bulundururlar. Kışyarı'nda bulunan cam bahçeler bunlardan biridir.

Hisar tarafından sonbaharın geldiği açıklandığında, kuzeyli lordlar hasatlarının bir kısmını saklamaya başlarlar. Genellikle bu oran beşte veya dörtte birdir. Bunun yanı sıra erzaklar ısıtılır, tuzlanır ve uzun kış mevsimi için depolanır. Kıyı kesimlerinde yaşayan halk, balıkçılığa güvenirken iç kesimlerde yaşayan insanların kötü bir hasat zamanı geçirmesi, kesin kıtlık ile sonuçlanır.

Kışları, bölge on metreden fazla kar ile kaplanabilir. Yağışlar hızlı ve sert olur. Bazı zamanlar yaz aylarında bile bölge kar yağışının etkisinde kalmakta ve tarıma büyük zarar vermektedir.

Ticaret

Kuzey topraklarının büyük bir kısmı işlenmemiş olduğu için bölgede az sayıda yol bulunmaktadır. Bölgede yapılan ticaret Kral Yolu üzerinden veya nehirlerden yapılmaktadır. Ana ticaret kaynakları yün, deri ve kerestedir. Beyaz Liman'da demircilerin olduğu da bilinmektedir.

Tarih

Kuzeyli.jpg

Şafak Çağı

Kuzey halkının soyu, bu topraklara yaklaşık 12.000 yıl önce gelen İlk İnsanlar'a dayanmaktadır. O zamana karşı çok az bilgi bulunur. Fakat İlk İnsanlar'ın yaşadığı tepeler ve eski taşlara kazınmş esrarlı yazılar hala Hendek Topraklar'de yer almaktadır. Beyaz Liman'ın yanında bulunan Fok Kayası ile Deniz Ejderi Burnu'nda bulunan bazı Antik kaleler de o zamanlardan kalma yapıtlar arasındadır. Ayrıca bölgede çok sayıda ormanın çocukları tarafından yapılmış yürekağacı çemberleri de bulunmaktadır.

Kış Kralları

Yaklaşık 8.000 yıl önce, Uzun Gece ile birlikte Ötekiler'in istilası yaşanmıştır. Bu olay sonrasında kuzey topraklarında birçok şey değişir. Sur inşa edilir ve onu koruması için Gece Nöbetçileri birliği kurulur. Bunun dışında Kış Kralları Starklar ortaya çıkar ve bu toprakları Kışyarı'ndan yönetmeye başlarlar. Starklar, kendilerine karşı çıkan Hendek Kralları ile daha doğudaki Kızıl Kralları mağlup ederler ve egemenliklerini güçlendirirler.

Westeros'u işgale başlayan Andallar'a karşı Kış Kralları olan Starklar, kuzeyi başarılı bir şekilde savunur. Onları Moat Cailin ve doğu kıyılarında durdurarak Westeros'ta bir ilki başarırlar.

Kral Jon Stark, Beyaz Bıçak'ın yanında bulunan deniz korsanlarını mağlup ederek Kurt İni'ni inşa eder. Oğlu, Rickard Stark, Bataklık Kralı'nı mağlup eder ve kralın kızı ile evlenir. Söylentilere göre Kral Rodrik Stark, bir demirdoğumlu ile el güreşi yapar ve kazandığında ödül olarak Ayı Adası'nı alır. Yaklaşık iki bin yıl önce, Üç Kızkardeşin Tecavüzü'nden sonra Starklar, Arrynler ile savaşır. Suyun Karşısındaki Savaş'ı en sonunda Arrynler kazanır ve adaların kontrolünü ele geçirirler.

Kışyarı'nın Starkları ile Boltonlar ebedi rakiplerdir. Boltonlar, düşmanlarının derilerini yüzerek kötü bir itibar kazanmıştırlar. Yaklaşık bin yıl önce, Boltonlarda en sonunda Kuzeyin Krallarına boyun eğerek bağlılık yeminini ederler ve düşmanlarının derilerini yüzmekten vazgeçerler.

Fetih'ten yaklaşık bin yıl önce kadar, Manderlyler Menzil'den Gardener Hanesi tarafından kovulurlar ve kuzeye kaçarlar. Kışyarı'nın Starkları, Manderlyleri hoş karşılar ve kendi sancaktarlarından biri yapar. Bununla birlikte Kurt İni'ni aldılar ve daha sonrasında şu anda Westeros'un beş büyük şehrinden biri olan Beyaz Liman'ı kurarak kuzeyin ana ticaret limanını oluşturmuşlardır. Ayrıca Manderly Hanesi, diğer birçok kuzeyli hanenin aksine Yedi İnancı'na sahiptirler.

Targaryen Saltanatı

Kışyarı2.jpg

Fetih Savaşı sırasında, Starklar kuzeyi savaşa sürüklemiştir. Fakat Ateş Tarlası savaşından sonra Kral Torrhen Stark, Fatih Aegon'un önünde diz çökmüştür. Kuzey artık Yedi Krallık'tan biridir ve Demir Taht'ta oturan Targaryenlere bağlıdır. Kuzey'deki Starklar artık Kışyarı'nın Lordları ve Kuzeyin Muhafızları olurlar. Bazı kuzeyliler ise diz çökmeyi reddederek Essos'a kaçar ve Gül Birliği'ni oluştururlar.

Ejderhaların Dansı sırasında, Starklar Siyahlar'ı desteklediler. Rhaenyra Targaryen'i destekleyen Lord Roderick Dustin, Kış Kurtlar'ı olarak bilinen iki bin kuzeyli askere önderlik ederken Manderlyler Beyaz Liman'ın şövalyelerini savaşa sürdüler. Kurt'un Saati sırasında Kral Aegon III Targaryen'e Kral Eli olarak hizmet veren Lord Cregan Stark ise Kral'ın Şehri'ne büyük bir ordu getirmiştir.

Kral Aerys I Targaryen saltanatı sırasında ise Lord Dagon Greyjoy, demirdoğumluları kuzey topraklarına göndermiştir fakat Lord Beron Stark, topraklarını başarılı bir şekilde savunuştur.

Kuzeyli halk, Sur'u aşıp topraklarına gelen yabanıllara karşı tetikte olmalıdırlar. Sur'un Ötesi'ndeki krallardan biri olan Raymun Kızılsakal, Uzun Göl'de Starklar ve Umberler tarafından mağlup edilmiştir.

Yaklaşık yüz yıl önce Skagoslular Starklara karşı başarılı bir isyan başlatmış ve bu isyanın sonucunda Kışyarı Lordu ile yüzlerce takipçisi hayatını kaybetmiştir.

Robert'ın İsyanı

Robert'ın İsyanı sırasında kuzeyliler, isyancı ordusunun önemli bir kısmını oluşturmuştur. Kral Aerys II Targaryen, Lord Rickard Stark ve varisi Brandon Stark'ı öldürdükten sonra, Lord Eddard Stark ordusunu Lord Robert Baratheon ile Kral'ın Şehri'ne sürmüştür ve savaşın sonunda Robert Baratheon, Demir Taht'a oturmuştur.

Son Olaylar

Kışkralları.jpg

Taht Oyunları

Kral Robert Baratheon, eski dostunu görmek için Kışyarı'na seyahat eder ve Lord Eddard Stark'a Kral Eli olması için bir teklifte bulunur. Kuzey Muhafızı bu teklifi gönülsüzce de olsa kabul eder. Robert'ın ölümünden sonra Eddard, Kızıl Kale'de tutuklanır ve bunun üzerine varisi Robb Stark, kuzeyli sancaktaları Kışyarı'nda toplar ve Eddard'ı kurtarmak için güneye doğru harekete geçer. Kral Joffrey Baratheon tarafından idam edilen Eddard'ın haberi kuzeye ulaşınca, kuzey ve nehir toprakları lordları Demir Taht'ın egemenliğini reddederler ve Robb'u Kuzeyin Kralı ilan ederler.

Kralların Çarpışması

Robb, Boğaz'ın güneyine doğru hareket ettiğinde kardeşi Bran Kışyarı'nda kalır. Hasat festivalinde Bran, kuzeyli sancaktarları Kışyarı'nda ağırlar. Bir Bolton piçi olan Ramsay Kar, Leydi Donella Hornwood'u kaçırır ve Hornwood topraklarını kendine ister. Donella'nın açlıktan öldüğü haberini alan Manderlyler, Boltonlar ile savaşa girer.

Bu sırada Demir Adalar'da Demir Taht'tan bağımsızlığını ilan eder. Birçok kuzeyli asker Robb'un yanında, güneyde savaşta olduğu sırada, Kral Balon Greyjoy; Taşlı Kaya, Derinorman Kalesi, Torrhen Kalesi ve Moat Cailin'e askerler göndererek bu kaleleri fetheder. Theon Greyjoy, Kışyarı'nı ele geçirir fakat Sör Rodrik Stark kaleyi demirdoğumlulardan geri almak için yaklaşık iki bin asker toplar. Rodrik'in tarafında olan Bolton ordusu Kışyarı savaşında Starklara ihanet ederler. Kuzeyin başkenti artık Ramsay ve Boltonların elindedir.

Kılıçların Fırtınası

Kuzeyin ve Üç Dişli Mızrak Kralı olan Robb Stark, Nehir Toprakları'na ulaşmak ve demirdoğumluları o topraklardan kovmak ister. Fakat İkizler'de kendi sancaktarları olan Lord Walder Frey ve Lord Roose Bolton tarafından ihanet uğrar ve öldürülür. Baratheon Hanesi'ne olan hizmetlerinden dolayı Roose Bolton, Kral Joffrey Baratheon tarafından Kuzeyin yeni Muhafızı ilan edilir.

Kral Stannis Baratheon, Kara Kale Savaşı'nda Sur'un Ötesi'ndeki Kral olan Mance Rayder tarafından yönetilen yabanıl ordusuna karşı Gece Nöbetçileri'ne yardım etmek için Sur'a gider.

Kargaların Ziyafeti

Lord Roose Bolton, kuzeyin kontrolünü sağlamlaştırmak için güneyde bir takım planlar yapmaktadır.

Ejderhaların Dansı

Rysweller ve Dustinler, Ateş Deresi'inde demirdoğumluları mağlup ettikleri sırada Boltonlar Moat Cailin'i tekrar ele geçirirler ve böylece ittifakları Freyler ile birlikte kuzeye doğru harekete geçerler. Ayrıca Boltonların kuzeydeki rolleri pek sağlam değildir. Evlilik bağı ile yakın oldukları Ryswell ve Dustin hanelerinin dışındaki Cerwyn, Tallhart, Umber ve Manderly haneleri Boltonları gönülsüzce desteklemekte ve karşı bir hamle planlamaktadırlar.

Lord Wyman Manderly, Davos Seaworth ile buluşur ve Rickon StarkSkagos'tan geri getirmesini söyler. Ramsay Bolton, Arya Stark rolünü oynayan Jeyne Poole ile evlenir. Böylece Kışyarı ve kuzey üzerinde bir hak iddia edebilecektir.

Stannis, davası için dağ klanlarının desteğini alır ve Derinorman Kalesi'ni Gloverlar için ele geçirir. Fakat Karstarklar ise ona ihanet etmeye hazırlanırlar. Stannis, Kışyarı'nı geri almak için Kurt Ormanı üzerinden ilerlemektedir fakat yolculuk sırasında çıkan kar fırtınası işlerini zorlaştırır.