Lekesizler

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kitaptaki betimlemeye göre arpajean © tarafından yapılan Lekesiz tasviri

Lekesizler, Astapor'da genç yaştan itibaren sorgusuz sualsiz itaat etmesi ve askeri cesarete sahip olması için eğitilen hadım edilmiş köle askerlerdir. Özgür Şehirler'in her yerinde muhafız olarak kullanılırlar. Yüzlük veya binlik gruplar halinde satılırlar. Onlar mükemmel muhafızlık yaparlar: yağma yapmaz ve tecavüz edemezler. Onlar kendi aralarında gizlenen ancak Mızrak Leydisi, Savaşın Gelini ve Sahiplerin Annesi olarak bilinen kendi tanrıçalarına taparlar.

Onların en meşhur olayı ise Qohor Savaşı'nda 3 bin kişilik ordu ile 50 bin kişilik Dothraki Khalasar'ı durdurmalarıdır. Savaş sonucu sadece 600 Lekesiz yaşarken 20 bin Dothraki öldürülmüştür. Hayatta kalan Dothrakiler, Lekesizlerin onuruna onların savaş hattına doğru at sürmüş ve kesik saç örgülerini önlerine atmıştır.

Askerlik ve Eğitim

Cüsse, hız ve gücüne göre seçilen genç köle erkekler Lekesiz eğitimine başlar. Her gün kovadan rastgele yeni bir isim çekerler. İsimler bir renk ve haşarat isminden oluşur(Gri Solucan gibi). Eğitimleri 5 yaşında iken başlar ve tan vaktinden gün kararıncaya kadar sürer, acımasızdır. Eğitimleri onlara yalnızca nasıl savaşılacağını öğretmek üzerine değil, bütün benliklerinden, empatiden ve öz değerlerinden kurtulmaları üzerine tasarlanmıştır. Eğitimin herhangi bir aşamasında başarısız olan köle öldürülür.

Köleler tamamen hadım edilmiştir. Cinsel organları Mızrakların Leydisi'nin sunağında yakılır. Bu, bütün bir erkek olarak güçlü olamayacakları anlamına gelir ancak bu durum daha çok disiplin kazandırılarak telafi edilmiştir. Onlar acıya duyarlılıklarını azaltmak için her gün düzenli olarak Cesaret Şarabı denilen iksiri içerler. Bunu her öğünde içerler ve yıldan yıla daha az acı hissederler.

Erkek hadım edildiği gün ilgilenmesi için yavru bir köpek verilir. İlk yılın sonunda oğlandan köpeği boğması istenir. Eğer köpeği boğmazsa oğlan öldürülür ve hayatta kalan köpeklere yem edilir. Eğitimleri arasında birlik halinde tüm gün boyunca koşmak, gece bir dağı kazıyarak temizlemek ve kızgın kömürlerin üzerinde yürümek gibi görevler vardır. Çivili miğferlerini kazanmak için bir gümüş para alıp köle pazarına giderler, yenidoğan köle satın alıp onu annenin gözü önünde öldürürler ve zararı için anneye ödeme yaparlar.

Ulu Ustalar, Lekesizler'i hanehalkı muhafızları olmaları için onlu gruplar halinde satarlardı ama bu durumun hatalı olduğu ortaya çıkmıştır çünkü Lekesizler başkalarına katıldığında ne olduklarını unutmuşlardır. Şimdi ise sadece yüzlük ya da binlik gruplar halinde satılıyorlar. Lekesizlerin tek kusuru ise yiyecek oldu. Dolayısıyla hanehalkı muhafızı olarak görev yapanlar sıklıkla şişmanladı.

Askeri Taktikleri

Lekesizler, özgür adamlardan oluşan Ghiscari askerlerinden ilham almıştır. Kısa mızraklar, kılıçlar, yuvarlak kalkanlar ve çivili miğferlerle piyade şeklinde dövüşürlerdi. Korkusuzca savaşırlar ve koşulsuz itaat ederler. Seçkin ve son derece uzmanlaşmış eğitimleri onların birbirine bağlı bir oluşum haline getirilmesininde oldukça etkilidir.At sürmezler.

Lekesizlerin üniformaları sadedir: süs içermez, gömlekli tunik, kısa bir kılıç, üç tane mızrak ve çivili bronz miğferden ibarettir. Bir sivri uç düşük bir rütbeyi gösterirken önden arkaya dönen üç sivri uç subayı temsil eder.

Son Olaylar

Kılıçların Fırtınası

Daenerys ve khalasarı Pentos'a doğru yolculuklarına ederken Illyrio Mopatis de onlara katılır. Sör Jorah Mormont, Daenerys'i istikameti Astapor'a çevirmesine ve Lekesizleri almaya ikna etmiştir. Ona Qohor Savaşı'nı anlatmış, ayrıca Lekesizleri almak için gemide taşınan ticari malları kullanabileceklerini söylemiştir.

Dany'e on sıra halinde dizilen yüz Lekesiz Astapor'daki Onur Meydanı'nda İyi Ustalar'dan Kraznys mo Nakloz tarafından gösterilir. Yarısından fazlası Dothraki iken, diğerleri Lys ve Qarth kökenli,hatta aralarında Dany'nin köleleriyle aynı etnik kökene sahip olan da vardır, geri kalan kısmını ise Dany'nin tanımadıkları oluşturur.

Kamçılanan ve kesilmesine rağmen tepkisiz kalan Lekesiz'i gören Arstan Beyazsakal Kraznys'e cesur adamların bile ölüm veya sakatlıkla karşılaştıklarında korktuklarını gösterdiğini söyler. Daenerys, Lekesizlerin katlandığı eğitim sistemini duyunca dehşete düşer. Dany sekiz bin Lekesiz'in yeterli olduğunu söyler (eğitimleri yıllar aldığından ucuz değiller). Arstan ona Westeros'ta kölelikten nefret edildiğini ve köle askerleri kullanmanın Targaryen Hanesi'ne leke getireceğini söyler. Kraznys, bir korsan kralının da son günlerde Lekesizler'le ilgilendiğini söyler.

Daenerys, Lekesizleri almak için Astapor'da 1oshuart © tarafından yapılmıştır

Dany daha sonra Kraznys'e çeviri yapan Missandei'ye tüm Lekesizler'i, altı tane yüzlük ve sekiz tane binlik birlikle beraber hala eğitimde olanlar, istediğini söyler. Sekiz köle efendisi eğitimde olanları satmakta kararsız kaldı, eğer onlar savaşta başarısız olursa bu durum köle efendilerini utandırır ve bir sonraki satıcıya satış yapamayabilirdi. Daenerys efendilere eğitimde olanlara da aynı miktarda ödeme yapacağını söyler. Bu teklif köle efendileri arasındaki tartışmayı kızıştırır, kimisi geleceği düşünmeyi bırakıp altınları almanın derdindeyken kimisi de hala Lekesizler'in başarısız olma durumunda sarsılacak olan itibarlarından endişe ediyordu. Köle efendilerinin en yaşlı olanı Grazdan, siyah ejderhasını, ticari mallarının ve gemilerinin hepsini vermesi şartıyla Daenerys'e tüm Lekesizler'i vereceği konusunda anlaşırlar. Dany'e hediye olarak Missandei verilir. Missandei, Dany'e Lekesizler'in yılmaz disiplininden bahseder ve köle kız üç erkek kardeşinin de Lekesiz olduğunu açığa vurur.

Dany, takas için tüm eşlikçilerini Onur Meydanı'na getirdiğinde Kraznys ona Lekesizler'in acemi olduğunu bildirir. Drogon'un zinciri ile dokuz uçlu kamçı(harpiyanın parmakları) takas edilir. Bununla brilikte Daenerys köle efensini Drogon'un ejderha ateşi ile öldürür. Astapor'un düşüşünü takiben köle efendileri askerlere ustalarını korumalarını emrettiğinde Lekesizler bunu reddeder. Dany Lekesizler'e İyi Ustaları ve onların askerlerini, tokar giyen veya kamçı taşıyan herkesi öldürmelerini ve her kölenin zincirini kırmalarını emreder.

Daha sonrasında Dany Yunkai'nin dışına ulaştığında Dany atıyla ortadan saldırırken Lekesizlerden Gri Solucan Yunkai'ye sağdan ve soldan saldıracaktır. Yunkai'nin yakınındaki savaş bir düzineden az kayıpla kazanılmıştır çünkü Fırtına Kargaları Dany'den kaçmıştır ve İkinci Oğullar da sarhoştur.

Lekesizler'in komutanı Gri Solucan, Meereen Kuşatması'nın planlaması sırasında orada olanlardandır. Daenerys ona Lekesizler'i şehir duvarlarına hücum etmeleri için harcamayacağını söyler. Meereen'e kanalizasyondan girilerek istila edileceğine dair plan sunulduğunda Daenerys, Lekesizler'in disiplininden faydalanamayacağını düşünür. Bazı Lekesizler Meereen'i lağımdan geçerek istila edenlerin arasına katıldı ve köle ayaklanmasında dövüş çukuru savaşçılarını özgür bıraktılar. Lekesizler, Meereen direnişini kırdı ve katilleri, yağmacışarı ve tecavüzcüleri cezalandırdı.

Qarth'lı usta Indigo Star, Daenerys'e Astapor'un yeni kralı Cleon'un Astapor'un soylu erkeklerini yeni Lekesizler olarak eğittiğini söyler.

Ejderhalarla Dans

Volantis'te Quentyn Martell süslü zırh ve kaplan derisi pelerine sahip Lekesiz mızrakçılarının Volantis'in Troykaları'nın muhafızlığını yaptığını görür.

Cleon, yeni Lekesizleri ile Yunkai'ye yürür ama Hazzat’un Boynuz’undaki savaşta yenilirler. Astapor Kuşatması sırasında bu Lekesizler Rüzgarla Savrulanlar, Kedi Tayfası ve Yeni Ghis'ten bir Ghiscari birliği tarafından katledilmişlerdir.

Daenerys'in hizmetindeki kimi Lekesiz yeni bir ad seçerken kimileri de doğum adlarını yeniden kullanır. Birkaç Lekesiz Harpiya'nın Oğulları tarafından öldürülmüştür. Kraliçe, Lekesizleri şehir duvarlarını ve kendini koruması için muhafız olarak atamıştır, Skahaz mo Kandaq'ı ise azatlı kölelerden ve tıraşlıkafalardan oluşan yeni bir şehir nöbetçileri oluşturması için yönlendirmiştir.

Gri Solucan ve elli Lekesiz Meereen duvarlarının dışındaki mültecilere destek olmuş ve ölüleri yakmalarına yardım etmiştir. Kahraman,bir Lekesiz kaptanı, Daenerys Yunkai ile barış yaptığında Yunkai kampına gönderilen rehineler arasındadır.

Daenerys, Drogon'un sırtına binip Daznak'ın Çukuru'ndan ayrılmıştır. Onun yeni eşi Kral Hizdahr zo Loraq, Lekesizlerin kontrolünü elde etmeye çalışmıştır ancak Lekesizler ona itaat etmeyi reddetmiştir. Sör Barristan Selmy, Yunkai'nin Meereen'e saldırması durumunda onların Selmy'i takip edeceğine dair ikna ediyor.

Hakkında Söylenenler

"Lekesizler cesur askerlerdir... ama savaşçı değiller. Şövalye değiller."

Barristan Selmy'den Archibald Yronwood'a