Nehir Toprakları

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Nehir Toprakları

Nehir Toprakları, Westeros'taki Yedi Krallık'ın merkezidir. Zengin, bereketli toprakları, Üç Dişli Mızrak'ın çatalları ve güneyden geçen Karasu Nehri'nin etrafında kurulu bölgedir. Nehirova'nın Tully Hanesi Üç Dişli Mızrak Azam Lordu olarak bölgeyi yönetirdi. Nehir Toprakları'nda yüzyıllar önce yerli nehir kralları hüküm sürmesine rağmen Fetih Savaşı sırasında Nehir Toprakları, Demir Adalar ve Nehir Kralları olan Demir Adalar'ın Hoare Hanesi tarafından yönetiliyordu.

Westeros'un merkezinde olması ve doğal sınırlarının olmaması Nehir Toprakları'nda sık savaş olmasına neden olur. Nehir Toprakları'ndaki insanlara Nehirli yada Nehir Topraklı denir, halkın huzurlu ve balıkçı olmasının yanı sıra dayanıklı savaşçı bir toplumdur. Lordları kavgacı olarak ünlenmiştir. Nehir Toprakları'nda doğan soylu piçlere Nehir soyadı verilir.

  Nehir Toprakları'nın haritadaki yeri
  Nehir Toprakları'nın haritadaki yeri
Nehir Toprakları
Nehir Toprakları'nın haritadaki yeri

Coğrafya

Nehir Toprakları; ovaların, ormanların, tepelerin ve uçsuz bucaksız nehirlerin bulunduğu bir bölgedir. Bölgenin kuzey sınırı, Kuzey'in en güney bölgesi Boğaz'ın bataklıklarına yakındır. Nehir Toprakları'nın doğu sınırında Vadi'nin Ay Dağları ve Taç Toprakları'nın Çatlakpençe Noktası uzanır. Nehir Toprakları'nın Taç Toprakları ile olan sınırı, Wode Hanesi'nin tepeleri ve Hogg Hanesi'nin toprakları arasındaki bölgedir. Menzil ve Taç Toprakları'nın güneyi Nehir Toprakları ile sınırdır. Nehir Toprakları'nın batısında Demiradamlar Koyu ve Batı Toprakları'nın dağları uzanır. Ağır ve güçlü Altın Diş kalesi Nehir Toprakları'nın girişini korur ancak bölge Batı Toprakları'na aittir. Bir zamanlar Batı Toprakları'nın doğusundaki tepelerin bazıları Mudd ve Teague gibi Nehir ve Tepe Kralları tarafından yönetiliyordu. Bazı Nehir Kralları güneyde Menzil Krallığı ile kendi toprakları üzerinde savaştı.

Nehir Toprakları bölgesinde bulunan nehirlerden dolayı ismini almıştır. Kızıl Çatal Nehir Toprakları'nın batı dağlarındaki kaynaklardan çıkar, Tökeztaş ile birleştikten sonra doğuya doğru akar. Mavi Çatal Denizgözcüsü'ne yakın kaynaklardan güney doğuya akarken Yeşil Çatal Boğaz'ın Kral Yolu'na yakın bataklıklarından güneye akar. Üç çatalda Üç Dişli Mızrak'ı oluşturmak üzere Lord Harroway'ın Kasabası'na yakın mesafede bir araya gelir, daha sonra Tuzçukuru'ndan Yengeç Koyu'na dökülür. Nehir Toprakları'nın güneyinde ise Karasu Nehri ve Tanrıların Gözü Nehri akmaktadır.

Nehir Toprakları'nda büyük şehirler yoktur ancak sayısız kasaba bulunur; Fairmarket, Harren Kasabası, Lord Harroway'ın Kasabası, Bakire Havuzu, Tuzçukuru ve Taşlı Sept örnek olarak gösterilebilir. Büyük kaleler arasında Darry, Harrenhal, Kuzgunağaç Kalesi, Nehirova, Denizgözcüsü, Taş Çit ve İkizler gösterilir. Bölgedeki önemli yerler şuan harabe halinde olan ancak eski çağlarda Mudd Hanesi'nin kalesi olan Eskitaş, Yüzler Adası ve Tanrı Gözü'dür. Yaprakların Leydisi ağaçların arasında gizli bir köyde yaşar, buranın Yüce Yürek olduğu ve ruhların yaşadığı söylenir. Sessiz Ada Üç Dişli Mızrak'ın ağzında yer alır.

Bölgenin en önemli kalelerinden biri olan Nehirova

Ekonomi ve İnsanlar

Bölge zengin, verimli ve kalabalıktır. Bölgede bulunan sayısız nehir ticarette ve malların taşınmasında kullanılır. Barış zamanlarında yerli halk nehirlerin denize döküldüğü yerlere kadar gider ve ticaret yaparlar. Nehirler üzerinde ticaret çoktur, köylüler tahıllarını ve diğer ürünlerini sattıkları tüccarların satışlarını görmek için nehirlere giderler. Küçük bağlarda az da olsa şarap üretilir.

Yarı resmi kaynaklara göre nehir lordları kırk beş bin asker toplayabilir.

Tarih

İlk İnsanlar

Şafak Çağı'nda bölgeye gelen İlk İnsanlar burada yaşamakta olan Ormanın Çocukları ile mücadele eder. Asırlar süren savaşın ardından Yüzler Adası'nda imzalanan Anlaşma sonrasında Ormanın Çocukları ormanlarına çekilir, İnsanlar ise bu gizemli halkın terk ettiği topraklara kendi krallıklarını kurarlar.

Ardından bin yıl boyunca çeşitli haneler Nehir Toprakları'nda Üç Dişli Mızrak Kralı yada Nehir ve Tepelerin Kralı olarak hüküm sürdü. Birçok hane Kahramanlar Çağı'nda topraklardan hak iddia etti. Fisher'lar, Bracken'ler, Blackwood'lar ve Mudd'lar Nehir Toprakları'nda hak iddia eden İlk İnsan kökenli son hanelerdir.

Ancak onların da devri Andal İstilası ile sona ermiştir. Bakire Havuzu'nun Düşüşü, Dul Kayası, Beyaz Orman ve Acı Nehir Savaşı o dönemde ki olayları anlatan şarkılardır. Kral Tristifer IV Mudd ordularını toplamış ve Andal işgalcileri ile savaşmıştır. Söylentilere göre Kral Tristifer 100 savaşından 99'unu kazanmış ve son savaşında öldürülmüştür. Oğlu ve varisi Tristifer V babası kadar başarılı olamamış ve krallık yıkılmıştır.

Harranhal'un bir tasviri

Andallar

Andallar daha sonra kendi krallıklarını ve hanelerini kurdular. Justman Hanesi neredeyse üç yüz yıl boyunca Nehir Toprakları'na hükmetti ancak Kral Bernarr II Justman'ın oğulları Demir Adalar'daki Pyke'de Kanlı Kapı'nın üzerinde Qhored Hoare tarafından öldürülür. Sonraki yüz yıla kadar Blackwood, Vance, Bracken, Mallister ve Charlton Haneleri ihtilaflı olan bölgelerde itiraz ettiler. Eski Nehir Krallarından Hook'lar da Karasu Nehri'nde hak iddia etmiştir. Çeşitli krallara Demir Adaların Kralı, Kaya Kralı, Dağ Klanları, Menzil Kralı, Fırtına Kralı, Basamaktaşı ve Üç Kız Kardeş'ten gelen korsanlar tarafından baskı uygulanmıştır. Nihayetinde Teague Hanesi Nehir Toprakları'nı biraraya getirmiştir ancak onlarda isyancılar tarafından sevilmemiştir.

Fırtına Krallığı

Son yerel kral olan Teague'ler, Aegon'un Fethinden yaklaşık 360 yıl önce Altı Kralın Savaşı'nda Fırtına Kralı Arlan III Durrandon tarafından yok edilir. Bunun ardından Lucifer Justman, Marq Mudd, Lord Robert Vance, Lord Petyr Mallister, Lady Jeyne Nutt, Ser Addam Nehir, Fairmarket'li Pate ve Sör Lymond Fisher gibi çeşitli liderler isyan ettiler ve hatta Fırtına Burnu'nun kudretiyle yıkılmadan önce kısa bir süreliğine hüküm sürdüler.

Hoare Hanesi

Demir Kralı Harwyn Sert-El Fırtına Kralı'nı yenerek Nehir Toprakları'nda Demir Adalar'ın kendi krallığını kurdu. Demir Adalar ve Nehir Krallığı Demir Kronolojisine dahildir. Harwyn'in oğlu Halleck Hoare Demir Adalar yerine merkezi Fairmarket yaptı.

Harwyn'in torunu Kara Harren ise gücünü ve zenginliğini göstermek için devasa Harrenhal kalesini inşa ettirmiştir. Kalenin yapımı kırk yıl sürmüş, büyük miktarda kaynak ve para harcanmıştır. Blackwood'lar ve Bracken'ler arasındaki kan davası inşaat sırasında her iki haneyi cezalandırmak isteyen Kara Harren için bir fırsattı. İronik olarak kalenin bitirildiği gün Aegon I Targaryen ve  ejderhaları Westeros'a çıkmıştır.

Fetih Savaşı

Kara Harren'in Aegon'un İşgali'yle Nehir Toprakları içerisinde bağlılığı azalır. Hoare'ler yerine Targaryen'leri destekleyen nehir lordları isyan ettiler ve işgalcilere katıldılar. İlk isyan eden Tully Hanesi'nin ardından Blackwood'lar, Mallister'lar, Bracken'ler, Piper'ler, Frey'ler ve Strong'lar da isyan ettiler.

Harren eğer meydan savaşı yapmazsa, Aegon'un kalesini kuşatmak zorunda kalacağını düşünmüş ve kalesine çekilmiştir. Ancak Aegon ejderhaları ile saldırmıştır. Ejderhaların ateşi o kadar sıcaktı ki büyük Harrenhal kalesi yanarak erimiş, Harren ve oğulları diri diri yanmıştır. Harrenhal Yangınının ardında Aegon Nehir Toprakları'nı Targaryen egemenliği altında Lord Edmyn Tully'e vermiş, Üç Dişli Mızrak Azam Lordu ilan etmiştir. Kuzeyin Kralı Torrhen Stark'ın Kızıl Çatal'da diz çöktüğü yere Dizçöken Adam Hanı inşa edilmiştir.

Targaryen Dönemi

Ejderhaların Dansı başladığında nehir lordları herkesin bildiği kavgacı ve sözde Tully Hanesi'nın egemenliği altındaydı. Nehir lordlarının çoğu Yeşiller ve Aegon II Targaryen'e karşı Siyahlar ve Rhaenyra Targaryen'i desteklemiştir. Prens Daemon Targaryen hızla Harrenhal'ı almış, Yanan Değirmen ve Taş Çit zaferleri bunu takip etmiştir. Batı Toprakları'nın Yeşil ordusu Nehir Toprakları'nda Göl Kıyısı Savaşı'nda yenildi. Bunun üzerine Prens Aemond Targaryen ve ejderhası Vhagar Nehir Toprakları'nı yakmış ama sonunda Aemond Prens Daemon Targaryen tarafından Tanrıların Gözü'nde öldürüldü.  Kralyapan Sör Criston Cole Nehir Toprakları aracılığıyla Yeşiller ordusunu yürütür ancak nehir lordları yakıp yıkarak engel olmaya çalışırlar. Nehirli ve Kuzeyli müttefikler, Tanrıların Gözü'nün güneyinde Kasap Balonu'nda Cole ve Yeşiller ordusunu ezmişlerdir.

Robert'ın İsyanı

Robert'ın İsyanı sırasında Lord Hoster Tully kızı Catelyn Tully ile Brandon Stark arasındaki nişan nedeniyle isyancıların yanında yer aldı. Brandon'un ölümünden sonra Hoster, Catelyn'i Brandon'un kardeşi Eddard'la, Catelyn'in kız kardeşi Lysa ise Jon Arryn ile evlenmiştir. Tully'lere yeminli birkaç Darry, Mooton, Goodbrook ve Ryger Haneleri Targaryen'lere sadık kalmıştır. Lord Walder Frey ise Nehir Toprakları'nda Robert'ın İsyanı'nın sonucunu belirleyen Üç Dişli Mızrak Savaşı'nda Üç Dişli Mızrak'a geç gelerek isyancılara destek vermiştir.

Son Olaylar

Taht Oyunları

Catelyn Tully'nin Tyrion Lannister'ı gözaltına almasından sonra Lord Tywin Lannister Nehir Toprakları'na baskın düzenlemesi için Sör Gregor Clegane'i gönderir. Kral Eli Lord Eddard Stark akınları durdurmak için Beric Dondarrion'u gönderir. Beric'in kuvvetleri Şarlatan Geçiti Savaşı'nda pusuya düşürülür, bununla birlikte Gregor'un yağma ve cinayetleri devam etmektedir. Tywin Lannister'ın ordusu Harrenhal, Darry ve Kuzgunağaç Kalesi dahil çeşitli kaleleri yenilgiye uğratılır. Nehir Toprakları'nda zarar görmemiş el değiştirmemiş iki yerleşim yeri olan İkizler ve Denizgözcüsü'ndeki mücadeleler büyük ölçüde değildi.

Sör Jaime Lannister'ın ordusu, Nehirova Savaşı'nda Sör Edmure Tully'nin emrindeki bir orduyu Nehir Toprakları'nda yener, Nehir Toprakları'nın başkentini kuşatır. Jaime etkili kuşatma için üç kamp kurmak zorunda kaldı çünkü kale Kızıl Çatal ve Tökeztaş ile çevrelenmiştir. Janos Slynt yeni kralı Joffrey Baratheon'a verdiği hizmetlerden dolayı önceden Leydi Shella Whent'e ait olan Harrenhal'ı alır.

Bununla birlikte Robb Stark Kuzeyli sancaklarını toplar ve güneye yürür. Yeşil Çatal'ın üzerindeki İkizler'den geçme karşılığında Lord Walder Frey'in kızlarından biriyle evlenmeyi kabul eder ve Frey Hanesi ile ittifak yapılır. Robb güney doğuya Lord Roose Bolton'u gönderir. Tywin Yeşil Çatal Savaşı'nda Roose'u yenerken Robb Nehirova'ya güney batıdan gider. Robb Fısıltılı Orman Savaşı'nda Jaime'nin ordusunu şaşırtır, Kamplar Savaşı'nda ise Nehirova ve Edmure Tully özgürleşir, Jaime esir alınır. Nehirova'nın büyük salonunda toplanan Kuzeyli ve Nehirli lordlar Robb'u kral ilan ederler.

Nehir Toprakları'nın Yağmalanması

Kralların Çarpışması

Kral Eli Tyrion Lannister Harrenhal'ın yeni Lordu Janos Slynt'i Gece Gözcüleri'ne sürgüne gönderir. Jaime'nin yenilgisinden sonra Tywin Harrenhal yerine ordusunu Kral'ın Şehri'ne götürüyor. Üç Dişli Mızrak Kralı Robb Stark Lannister'dan kaleleri geri alarak nehir lordlarını kalelerine gönderir. Elçi olarak Sör Cleos Frey'i gönderen Robb, Üç Dişli Mızrak ve kollarının aktığı toprakları batıda Altın Diş doğuda ise Ay Dağları ile sınırı olmasını talep eder. Bununla birlikte Tyrion ise Robb'un toprak taleplerini reddeder. Tywin ilerleyişi önlemek için geri dönen lordların kalelerine saldırıldı, Lannister'lar köyleri, tahılları yaktı ve halkı katletti.

Robb Kuzeyli atlılar ve Frey'lerle Batı Toprakları'nda bazı bölgelere baskınlar düzenledi. Robb'un annesi Catelyn Tully uzakta olmalarına rağmen kızları Sansa ve Arya'nın Kral'ın Şehri'ne rehin olduğunu inanıyor, Jaime'yi kızlarını özgür bırakacağı umuduyla serbest bırakır. Catelyn bilmesede Arya savaşta zarar gören Nehir Toprakları'nda gizli yolculuk yapmıştır.

Tywin Robb'u durdurmak için Batı Toprakları'na savunmaya gittiğinde Roose Bolton Harrenhal'ı ve diger bölgeleri kurtarır. Tywin'in batı yürüyüşü Geçitler Savaşı'nda Edmure tarafından geri çevrilir. Bunun ardından torunu Kral Joffrey Baratheon'u amcası Stannis Baratheon'a karşı savunmak için güney doğudaki Kral'ın Şehri'ne hareket eder. Lannister Hanesi ile Tyrell Hanesi arasındaki ittifakı müzakere ettiği için Demir Taht Petyr Baelish'e Harrenhal'ı ve Üç Dişli Mızrak Azam Lordu unvanını verir. Ancak Petyr Kral'ın Şehri'nde kalır. Lord Lyman Darry'nin Darry'nin Yağmalanması sırasında ölmesiyle Sör Lancel Lannister'a Darry verilir.

Kılıçların Fırtınası

Arya Stark, dirilen Lord Beric Dondarrion liderliğindeki bir haydut grubu olan Sancaksız Kardeşlik'le karşılaşır. Kral Robert Baratheon adına Lannister Hanesi ve Demir Taht'a karşı gerilla savaşı ile meşgul olurlar.

Robb başarılı Batı Toprakları saldırısından sonra Nehirova'ya geri döner ancak Walder Frey'in kızlarından biri yerine Jeyne Westerling ile evlendikten sonra Frey'lerin desteğini kaybeder. Nehirova'nın uzun zamandır lordu Hoster Tully vefat eder ve yerine oğlu Edmure Tully geçer. Karstark Hanesi'nin askerleri Nehir Toprakları'nda Jaime Lannister'ı ararken hanenin lordu Rickard Karstark ihanetten dolayı Robb Stark tarafından idam edilince hane Robb'u terk eder. Kral Robb Frey'leri yeniden kazanmak için Lord Edmure'nin bir Frey'le evlenmesini kabul eder.

Robb tarafından Güney Hudutları Muhafızı ilan edilen Sör Brynden Tully Nehirova'da bırakılır, Robb Kuzeyli-Nehirli ordusuyla İkizler'e Edmure ve Roslin Frey'in düğününe katılır. Lord Roose Bolton'un artçı kuvvetleri Yakut Geçidi Savaşı'nda Sör Gregor Clegane'e yenilir. Gregor sonra Demir Taht için Harrenhal'ı ele geçirir. İkizler'de Frey'ler ve Bolton'lar Kızıl Düğün olarak bilinen katliamda krallarına ihanet ettiler. Robb ve Catelyn öldürüldü, Edmure esir alındı.

Kızıl Düğün sonrasında nehir lordlarının çoğu Demir Taht'a teslim olur, örneğin Denizgözcüsü Kara Walder Frey'e teslim olmuştur. Nehir lordlarının çoğu kral barışını kazanmıştır ancak Tully'ler unvanlarını ve topraklarını kaybettiler, Nehirova Frey'lere verildi.

Nehir Toprakları'nda Sancaksız Kardeşlik tarafından idam edilen kişiler

Kargaların Ziyafeti

Jaime Lannister Demir Taht'a direnen birkaç nehir lordunuyla başa çıkmak için Nehir Toprakları'na gider. Brynden Tully Frey'ler tarafından kuşatma altında olmasına rağmen Nehirova'yı tutmaya devam eder. Jaime Edmure ile kalenin teslimi konusunu görüşür, Brynden ise gece kaçar. Jaime Emmon Frey'e hanesinin Nehirova'ya sahip olmasına rağmen Nehir Toprakları üzerindeki büyük lordluğun Harrenhal'ın Baelish Hanesi'ne verildiğini hatırlatır. Üç Dişli Mızrak Azam Lordu Petyr Baelish Harrenhal'daki kalesini ziyaret etmez, Vadi'de kalır.

Beş Kralın Savaşı bitmesine rağmen Sancaksız Kardeşlik ve düzensiz askerler hala Nehir Toprakları'nda dolaşmaya devam eder, bazıları hala Kral Robert adına savaşsada çoğu öldürme odaklıdır. Leydi Taşkalp liderliğindeki haydut kardeşlik Frey Hanesi'ne karşı intikam kampanyasıyla meşguldür. Tuzçukuru kasabası Cesur Dostlar'ın yaşayan üyeleri tarafından yağmalanır.

Ejderhaların Dansı

Jaime Lannister Kuzgunağaç Kalesi Kuşatması'na gider, son nehir lordu Lord Tytos Blackwood ile Demir Taht'ın barışı getirildi. Brienne Tarth ile Metelikağacı'nda kayboldu.

Alıntılar

Söyleyin onlara Kızıl Çatal'dan Tanrı Gözü'ne kadar Nehir Toprakları'nı alev alev görmek istiyorum.

Tywin Lannister'dan Kevan Lannister'a

Jaime'nin Nehir Toprakları'nı gördüğü kadarıyla yanmamış bir avuç toprak, yağmalanmamış bir kasaba ve bozulmamış kızlık kalmamıştı.

Jaime'nin düşünceleri.