POV Karakterler

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

POV(point of wiew) karakterler,hikayeyi kendi bakış açılarıyla anlatan karakterlerdir.Okuyucular karakterlerin gördüklerini görür,düşüncelerini ve isteklerini öğrenir.POV karakterler 3. kişi bakış açısıyla yazılır.Karakterler tanımadığı insanlar ve bilmediği olaylar hakkında yorum yapamazlar.Aynı olay birkaç farklı POV karakterin gözünden anlatılabilir.

POV Karakter Çeşitleri

POV karakterleri üç kısma ayırabiliriz:

  • Prolog-Epilog POV'ları:Kitapların epilog ve prologları bu karakterlerin bakış açısından anlatılır.Şimdiye kadar çıkan bütün kitapların proloğu vardır,ama epilog sadece üçüncü ve beşinci kitapta kullanılmıştır.Bütün epilog ve prolog POV'ları ortaya çıktıktan kısa süre sonra ölmüştür.
  • Büyük POV'lar:Temel POV karakterlerdir.Kitapların önemli kısmını oluştururlar.Her birinin bölümün üstünde karakterin adı vardır.
  • Küçük POV'lar:İlk kez Kargaların Ziyafeti'nde kullanılmıştır.Büyük POV'lara göre daha az bölümleri vardır.Büyük POV'ların aksine,bölümleri karakterlerin adı değil,tanımlayıcı lakaplardır(Melisandre hariç) ve sadece olay örgüsü için gerekli olduklarında ortaya çıkarlar.

POV Karakterler

Büyük POV'lar

Küçük POV'lar

Prolog POV'ları

Kılıçların Fırtınası dışındaki bütün kitaplarda prologlar bölümlerinin sonunda öldüler.

  • Will - Gece Nöbetçileri'nin üyesi.(Taht Oyunları)
  • Üstat Cressen - Stannis Baratheon'un üstadı.(Kralların Çarpışması)
  • Chett - Gece Nöbetçileri'nin üyesi.(Kılıçların Fırtınası)
  • Pate - Eski Şehir Hisarı'ndaki bir çırak.(Kargaların Ziyafeti)
  • Varamyr - Yabanıl bir deri değiştiren.(Ejderhalarla Dans)

Kitaplara Göre POV'lar

Taht Oyunları

Kralların Çarpışması

Kılıçların Fırtınası

Kargaların Ziyafeti

Ejderhalarla Dans

Kış Rüzgarları

George R.R. Martin'in Kış Rüzgarları'nda POV olacaklarını açıkladığı karakterler;