Para

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı Serisi’nde ki dünyada insanlar kültürlerine ve kökenlerine bağlı olarak değişik para birimleri kullanırlar.

Westeros

Yedi Krallık-Fetih’ten Sonra

Yedi Krallık’ta madeni paralar kullanılır. Bunlar Altın Ejderha, Gümüş Geyik ve Bakır Yıldız ile Bakır Kuruştur. Altın Ejderhalar genellikle zengin tüccarlar, soylu lordlar ve leydiler tarafından kullanılır. Sıradan halk ise Gümüş Geyik ve Bakır Yıldız ile Bakır Kuruş kullanır. Köylerde ve Sur'un Ötesinde ise takas yaygındır.

Şu anki para birimleri Fetih Savaşı’nın ardından Yedi Krallığın kurulmasından sonra oluşturuldu ve tüm Targaryen Kralları ve Kral Robert tarafından kullanıldı. Her kral kendi döneminin parasının ön yüzüne kendi resmini basardı. Bu da krallığın gücünün göstergesi kabul edilirdi. Her dönem paraların değerlerinin ve yabancı paralara olan kurlarını düzenlemek, Hazine Başı'nın görevidir.

Altın Ejderhalar’ın ön yüzüne dönemin kralının resmi basılır. Targaryen yönetimi sırasında arka yüzüne de üç başlı ejderha resmi basılırdı. Gümüş geyik ise arkasına geyik resmi basılmasıyla bilinir ve Gezin Şövalye döneminde yaygın kullanılmıştır ki bu Robert’in kral olmasından 80 yıl öncesidir. Bu yüzden bu paranın isminin Robert ile alakası yoktur. Bakır paralara ise genellikle İnanç’ın simgesi olan Yedi Köşeli Yıldız basılır.

Paraların değerleri kitaplarda bahsedilmemiş olsa da Game of Thrones RPG’de değerleri şöyledir.

Kral Robert Baratheon dönemine ait bakır yıldız

  Bakır Paralar

 • Kuruş ve Yarım Kuruş
 • Yıldız, 8 Kuruş
 • Gümüş Paralar

 • Geyik, 7 Yıldız veya 56 Kuruş
 • Ay, 7 Yıldız veya 56 Kuruş
 • Altın Paralar

 • Ejderha, 30 ay, 210 Geyik veya 11.760 Kuruş


Bu paralardan en çok kullanılanları Yarım Kuruş, Kuruş, Yıldız, Geyik ve Ejderhadır. En yaygını Ejderhadır ancak diğer paralarla arasında ki oranı çok az kişi bilir.

Fetihten Önce

Şu an bile kullanılan ancak Fetih’ten önceki döneme ait olduğu bilinen paralar vardır. Bunların en bilineni Menzil’in Fetih’ten önceki sahibi olan Gardener Hanesi'ne ait paradır. Bunlar hanenin arması olan el şekli ile basılmışlardır. Kaba hesap yarım Altın Ejderhaya eşittirler.

Sur'un Ötesi

Sur’un kuzeyindeki topraklar zorludur ve buranın yerli halkı Özgür Halk alışverişlerini takas usulü ile yaparlar. İhtiyaçlarına göre bazen kendi aralarında, bazen kaçakçılarla, bazen Gece Nöbetçileri’yle hatta bazen de Sur’un güneyindeki insanlarla ticaret yaparlar. Ticaret mekanları kıtanın doğu kıtasında bulunan küçük koylardır. Aldıkları çelik silah ve zırh karşılığında kürk, fildişi, amber ve obsidyen verirler.

Essos

Dothariki

Dothrakiler paray inanmazlar ve ticaret yapmazlar. Bunun yerine hediye karşılığında hediye verirler. Ancak bunu kendileri istedikleri zaman yaparlar.

Köle Körfezi/Özgür Şehirler

İsminden de anlaşılacağı gibi Köle Körfezi'nin temel ticaret maddesi kölelerdir. 5.000 yıldır yapılan bu ticaret Ghiscari İmparatorluğu döneminde doruk noktasına ulaşmış olsa da, Valyria Özgür Halkı döneminde gerilemiştir. Bu bölge kölelerin doğduğu ve hayatın her türlü alanında kullanılmak için eğitildiği yer olduğunda halen kölecilik buranın ve Özgür Şehirler'in birçoğunun temel geçim kaynağıdır.

Essos’un liman şehirleri batıdan ve doğudan gelen ticaretin merkezi konumundadırlar ve bir çok madeni para kullanırlar. Bilinenler şunlardır:

 • Honors, Qarth ve Volantis’te kullanılan altın paralardır. Yedi Krallık’ta ki kuruşlardan büyük değildirler. Bir yüzüne taç, diğerinde ise ölüm’ün yüzü basılmıştır. Altın Honors Meeren’de kullanılır.
 • Lys’ta, paralar oval şekillidir ve bir yüzüne çıplak bir kadın basılmıştır.
 • Braavos’ta demir ve kare şekilli paralar kullanılır.
 • Volantis’te ekonomi ağırlıkla köle ticareti üzerine kuruludur.


Ek olarak Köle Körfezi ve diğer şehirlerde kölelerin de bir para birimi olarak kullanıldığı biliniyor.

Ticaret Mallarının Değerleri

 • 209AL yılında çelik bir zırhın tüm ekipmanlarıyla birlikte 600 geyik tuttuğu ve bunun da kabaca 4 Ejderha ettiği biliniyor. Serinin başlangıcında Demir Taht, 6 Milyon Ejderha borçluydu. Borcun neredeyse yarısı Lannister Hanesi’ne, kalanı ise Mace Tyrell, Bravoos’un Demir Bankası ve birçok Tyroshlu bankerden alınmıştı. Ayrıca İnanç’a olan 900.674 Ejderhalık borçta bu sayıya dâhildir.
 • El Turnuvası’nda atlı mızrak dövüşünün kazananına 40.000, ikinciye ise 20.000 Altın Ejder ödül verilmiştir. Meydan Dövüşü’nün kazananına 20.000, okçuluk yarışması birincisine ise 10.000 Altın Ejderha verilmişti.
 • Lys’lı bir korsan prens iki gemiyle verdiği hizmet karşılığı aylık 30.000 Altın Ejderha talep edebilir. Edmure Tully, Jamie Lannister kaçtıktan/serbest bırakıldıktan sonra geri getirene 1000 Altın Ejderha söz vermiştir. Soylu bir haneden de olsa esir bir şövalyenin fidyesi 300 Altın Ejderha iken, soylu bir ailenin genç oğlu için 100 Altın ejderha fidye istenir.
 • Beş Kralın Savaşı sırasında başkentte fiyatlar o kadar artmıştı ki bir karpuz için 6 kuruş, bir koçan mısır için 1 gümüş geyik ve bir biftek için 5 altın ejderha istenmiştir.