Taşlı Kıyı

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Taşlıkıyı.jpg

Taşlı Kıyı, Kuzey'in batı kesiminde bulunan bir sahildir. Seyrek nüfüsa sahip olan bölgede halk balıkçı köylerinde yaşamaktadır.

Coğrafya

Taşlı Kıyı, Kurt Ormanı ve Deniz Ejderi Burnu'nun güneybatısında, Dereler'in ise kuzeybatısında yer almaktadır. Dereler ile arasında ismi-bilinmeyen bir nehir akmaktadır. Bölgeye en yakın büyük yerleşim yeri Torrhen Kalesi olabilir. Taşlı Kıyı'da bulunan çakıllar, Gün Batımı Denizi sayesinde pürüzsüz bir hal almıştır ve grinin çeşitli tonlarındadır.

Tarih

Taşlı Kıyı bir zamanlar Fisher Hanesi tarafından yönetilmiştir fakat sonrasında Kışyarı'nın Kış Krallarına boyun eğmişlerdir. Fisherların hala bölgede yaşayıp yaşamadığı tam olarak bilinmemektedir.

Taşlı Kıyı, Demir Adaları Kralları'ndan biri olan Harrag Hoare saltanatı sırasında demirdoğumlular tarafından yönetilmiştir.

Son Olaylar

Kralların Çarpışması

Theon Greyjoy ve sekiz demirdoğumlu gemisi Taşlı Kıyı'ya gönderilerek, balıkçı köylerini yağmalamaları ve karşılarına çıkan gemileri batırmaları istenmiştir. Leobald Tallhart, Benfred Tallhart ve Yabani Tavşanlar'ı bölgeye göndererek demirdoğumluları geri püskürtmeye çalışırlar fakat Theon'un askerleri tarafından pusuya düşürülmüşlerdir.

Kılıçların Fırtınası

Demirdoğumlular, Taşlı Kıyı'nın büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir.

Kargaların Ziyafeti

Balon Greyjoy'un ölümünden sonra bölgede bulunan birçok demirdoğumlu Kuzey'den ayrılmış ve Kral Şurası'na katılmak için Eski Wyk'e yelken açmıştır.

Asha Greyjoy, Erena Glover'a bir süt anne bulmak için Kara Rüzgar'ı Taşlı Kıyı'ya çıkarmak zorunda kaldığını söyler; en sonunda Erena'ya bir keçi bulurlar. Daha sorsında Asha, Kral Şurası'nda adaylığını güçlendirmek için yaptığı konuşmada demirdoğumluları kuzey ile bir barış yapmaya ve Taşlı Kıyı ile Deniz Ejderi Burnu'na yerleşmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Fakat demirdoğumlular bunun yerine Euron Greyjoy'un fikrine katılırlar ve savaşı sürdürmeye karar verirler.

Ejderhaların Dansı

Moat Cailin kuşatması sırasında Ramsay Bolton, demirdoğumlulara kuşatmayı kaldırmaları halinde Taşlı Kıyı'ya kadar güvenli bir şekilde geçit sağlayacağını ve buradan rahatça Demir Adalar'a döneceklerinin sözünü verir. Fakat demirdoğumlular teslim olduktan sonra Ramsay'ın emri ile öldürülürler.

Kral Stannis Baratheon Derinorman Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Taşlı Kıyı'dan kaçan birçok köylü, Stannis'in ordusunu katılır.