Warg Kralı

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Warg Kralı, Uzun Gece'den sonra ortaya çıkmış ve şu an Kuzey topraklarında hüküm sürmüş derideğiştiren bir kraldır.

Tarih

Gece Kalesi'nde bulunan belgelere göre Warg Kralı, Deniz Ejderi Burnu'nda hüküm sürmüştür. Ormanın çocukları ile birlik olan Warg Kralı, Stark Hanesi'nin Kış Kralları tarafından mağlup edilmiştir. Starklar kralın oğullarını, canavarlarını ve yeşilgörenlerini öldürmüş, fakat kızlarını ise ödül olarak kaçırmışlardır.