Yüzsüz Adamlar

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Silme.png
Bu makale henüz geliştirme aşamasındadır. İsterseniz sayfayı düzenleyerek, "Game of Thrones Viki"ye katkıda bulunabilirsiniz.
Çatıda bir yüzsüz adam. © Fantasy Flight Games

Yüzsüz Adamlar, ölüm tanrısı Çok Yüzlü Tanrı'ya ibadet eden suikastçilerin dini topluluğudur.

Tarih

Nazik Adam'ın da Arya Stark'a açıkladığı gibi disiplin Braavos'un kuruluşunun öncesine kadar uzanır ve Kıyamet'ten önceki bir zamanda ilk olarak Valyria'da kök salmıştır. Disiplinin başlangıcının hikayesinin temeli ilk yüzsüz adam olan bilinmeyen bir figürün etrafında döner. Bu adam kölelerin çeşitli tanrılara ettiği duaları duyar ve hepsinin aslında yüzlerce farklı yüzü olan aynı tanrıya dua ettikleri sonucuna varır. Bu, onu en çaresiz köleye ilk hediye dediği şeyi vermeye iter. Ayrıca Nazik Adam İlk Yüzsüz Adam'ın bu hediyeyi sonradan efendilere de götürdüğünü söyler, ki bu birçok taraftarın, disiplinin bir şekilde Kıyamet'le ilgisi olduğunu düşünmesine yol açar.

Din

Disiplin Valyria'nın volkanik madenlerinde ortaya çıkmıştır. Disiplinin kurucusu Valyria'nın bütün köle nüfusunun aynı ölüm tanrısına farklı cisimlemelerle inandığını fark eder. Disiplin bütün ölüm tanrılarının Çok-Yüzlü Tanrı'nın farklı yüzleri olduğuna inanır. Disiplinin Siyah ve Beyaz Evi'nde, müritler siyah ve beyaz cüppeler giyer ve halka dini gösteriler yaparlar, ölüme yönelmek gibi. Ev, bir çeşme içerir ve bunun üzerine Yedi İnancındaki Yabancı da dahil olmak üzere birçok ölüm tanrısı oyulmuştur, ama geleneksel şekilde işlevi yoktur. Ziyarete gelen bazi insanlar tanrılarına mum yakarlar, sonra siyah bir çanakla pınardan içerler. Disiplin pınarı zehirle doldurur, böylece pınardan içmek acısız bir ölüme yol açar. Bu da Çok-Yüzlü Tanrı'nın hediyesi olarak görülür. Çok-Yüzlü Tanrı'nın mezhebinde kullanılan bir söz Valar Morghulis Yüksek Valyria dilinde 'Tüm İnsanlar Ölmeli diye çevrilir, buna verilen resmi cevap ise Valar Dohaeris'tir, yani Tüm İnsanlar Hizmet etmeli.

Disipline göre tanrı birçok dinde farklı isimlerle gözükür. Qohor'da Siyah Keçi, Yi Ti'de Gecenin Aslanı ve Yedinin İnancında Yabancı gibi.

İç işler ve Suikastçılık

Çok-Yüzlü Tanrı'nın müritleri ölümü doğal bir sonuç ve acıya karşı verilen merhamet olarak algılar. Tarikat, bir bedel karşılığında, bunun tanrıya bir kurban olduğunu düşünerek dünya üzerindeki herhangi birini öldürmeyi kabul eder. Bedel her zaman yüksek veya değerlidir, ama bu kişinin kurban vermeye ne kadar istekli olduğunun bir göstergesidir. Hizmetlerinin bedeli, hedefin önemi ve nasıl korunduğuna bağlı olarak değişir. Küçük Konsey, Daenerys Targaryen'i öldürmesi için bir Yüzsüz Adam tutmayı tartışırken, Petry Baelish bir Yüzsüz Adam'ın bu iş için isteyeceği fiyatın yarısıyla, belki daha da azıyla, bir paralı asker ordusunu kiralayabileceklerini söyler. Ejderhaların Dansı'nda gördüğümüz gibi, bedel birisinin kazancı ya da çocuğu olabilir. Disiplinin içerisindeki seçkin bir grup olan Yüzsüz Adamlar, görevlerini gerçekleştirmek için eğitim alırlar. Yüzsüz Adamlar bazen kadın olabilir. Nadiren bir çocuk eğitirler. Bütün algılarını eğitirler ve göründüğü üzere büyülü yöntemler kullanarak görünümünü değiştirme üzerine eğitim alırlar. Eğitimlerinin bir kısmı gerçek kimliklerinden nihilist bir biçimde ayrılmaları ve kendilerini Hiç kimse olarak görmeleri üzerinedir. Yüzsüz Adamlar potansiyel işleri tartışmak ve suikast anlaşmalarını değerlendirmek için Siyah ve Beyazın Evi'nde toplanırlar. Hedeflerini öldürmek için çeşitli yollar kullanırlar, bunlara strangler isimli zehir de dahildir. Ayrıca onlara merhametli bir ölüm için gelenlerin suratlarını tedavi ederler, onları ölümcül maskeler gibi duvara asarlar ve anlaşmalarını yerine getirirken kılık değiştirmek için kullanırlar.

Bunlar her nasılsa maskeden daha fazlasıdırlar ve giyenler görüntüyü nemlendirmek için kan kullandıktan sonra gerçek görünümü alırlar. Yüzsüz Adamlar görevleri gereği bazı malzemeler kullanırlar, Melisandre ve diğer R'hllor takipçilerinin yaptığı gibi.

Arya, Yüzsüz Adam'dan suikastın gelişigüzel olmaması gerektiğini öğrenir, sadece hedeflenen kişi öldürülmelidir. Ücretlerini kesin bir ölüm karşılığında alırlar, birçok durumda bu kaza gibi görünür, apaçık bir cinayet gibi değil.

Yüzsüz Adam Kimlikleri

Nazik Adam Disiplin'de önemli bir yere sahip gibi görünür, Arya'nın eğitimini üstlenen Yüzsüz Adam gibi. Siyah ve Beyaz'ın evinde bir kadın Çok-Yüzlü Tanrı rahibi zehirleri hazırlamak için çalışır. 36 yaşında olmasına rağmen çökmüş bir cildi ve çocuksu bir görünümü vardır. Diğer birçok Yüzsüz Adam Arya tarafından görülür. Arya onları yakışıklı adam, şişman dost, kıç surat, açlıktan kıvranan adam ve hasta adam suratlı rahip olarak tanımlar.

Jaqen H'ghar isimli bir Yüzsüz Adam, Gece Nöbeti tarafından alınır, sonradan kimliğin değiştirmeden önce Cesur Dostlar grubuna katılır. Kendini Simyacı olarak tanıtan bir adam Çaylak Pate'i zehirler ve tahminen onun Hisar'daki yerini alır. Görülüyor ki bu iki kimlik aynı yüzsüz adam tarafından kullanılmıştır, Arya Stark'ın Jaqen H'ghar'dan ayrılırken tarif ettiği suratla Pate'in tarif ettiği surat aynıdır.

Buz ve Ateşin Dünyası kitabında Arthur Bozonnet tarafından tasvir edilen Yüzsüz Adam sikkesi.

Son Olaylar

Taht Oyunları

Kral Robert Baratheon, Küçük Konsey'e Daenerys Targaryen'e suikastte bulunması için bir Yüzsüz Adam kiralamayı önerir.

Kralların Savaşı

Arya Stark kendisine Jaqen H'ghar diyen Lorathlı, suçlu bir adamla tanışır. Jaqen, Rorge ve Biter'ı yanmakta olan Tanrıların Gözü Kasabası'ndan kurtarır. Arya'nın üç hayat kurtarmasına karşılık olarak Jaqen, Chiswyck ve Weese'i öldürür ve Arya'ya Harrenhal'dan kaçması için yardım etmeyi kabul eder. Harrenhal'ın Düşüşü sırasında Arya'nın gözü önünde yüzünü değiştirir ve kaleden ayrılır.

Kılıçların Fırtınası

Arya, Yüce Yürek Hayaleti'nin Sancaksız Kardeşlik'e "Yüzü olmayan bir adamın hayalini kurdu. Sallanan ve sarkmış bir köprünün üzerinde bekliyordu." derken kulak misafiri olur. Balon Greyjoy'un Pyke'ta bir köprüden ölümüne düştüğü haberi gelir.

Kargaların Ziyafeti

Acemi Pate simyagerden aldığı, Jaqen'in kullandığıyla eşleşen bir parayı ısırmasından sonra Eski Şehir'de ölür. Ardından Samwell Tarly, kendisine Ravenry'deki Pete diyen bir acemiyle tanıştırılır.

Ejderhaların Dansı

Arya, on bir hizmetçinin Siyah ve Beyaz Evi'nin altındakı toplantısını izler. Onları "yakışıklı adam", "yağ adamı", "kıç yüzlü", "şaşı", "küçük lord", "aç adam" ve "veba yüzlü" olarak tarif eder.


Alıntılar

"Onları ne kadar pahalı oldukları hakkında hiçbir fikrin var mı?Onlara ödeyeceğin fiyatın yarısı, belki de daha azıyla bir paralı asker grubu kiralayabilirsin.Hele ki onların bir prenses için ne isteyeceklerini tahmin etmeye korkuyorum."

-Petyr Baelish, Küçük Konsey'e.

"Eğer onun peşinden bir Yüzsüz Adam gönderebilseydik, onu ölmüş sayabilirdik."

-Petyr Baelish, Eddard Stark'a.

"Yüzsüz Adamlar kapılarına fiyat listesi asmazlar.İşleyişlerine göre, sen onlara gidersin ve kimin ölmesini istediğini söylersin, sonra seninle pazarlık ederler.Hedefin tanınmışığı, ona ulaşmanın zorluğu, suikastin tehlikesi arttıkça isteyecekleri fiyat da artar."

-GRRM

"Benim zamanım doldu."

-Jaqen elini suratına uzatır ve başını çevirir, suratı artık değişmiştir.Sağ yanağında ince bir yara izi ve karga burnu vardır. Saçları gür, kıvırcık ve siyahtır.