Yedi Krallık

Game Of Thrones Viki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yedi Krallık, Aegon'un birleştirdikten sonraki ve Robert'ın İsyanı'ndan önceki hali. Sol üstten sağ alta doğru: Kuzey, Demir Adalar, Nehir Toprakları, Vadi, Batı Toprakları, Taç Toprakları, Menzil, Fırtına Toprakları, Dorne.

Yedi Krallık Westeros kıtasında bulunan krallıktır. Yedi Krallığın Lordu kıtaya hükmeder. Demir Taht'ta oturan kral başkent olan Kral Toprakları'nda ikamet eder. Yedi Krallık ismi üç yüz yıl önce Fatih Aegon tarafından Westeros'u birleştirmeye hazırlandığı zaman yedi bağımsız krallığın varlığından çıkmıştır. Aegon yeni krallığı yarattığında kıtayı dokuz belirgin bölgeye ayırmıştır.

Başlangıç

Targaryen Hanesi'nin adası "krallığı" Ejderha Kayası'nı bir kenera bırakırsak, Westeros'da yedi kral hüküm sürüyordu.
StarkHanesi.PNG Torrhen Stark, Kuzey'deki Kral.
ArrynHanesi.PNG Ronnel Arryn, Dağ ve Vadi Kralı.
544px-Hoare.png Harren Hoare, Demir Adalar ve Nehir Kralı.
545px-House Lannister.svg.png Loren I Lannister, Kaya Kralı.
House Gardner.PNG Mern IX Gardener, Menzilin Kralı.
BaratheonHanesi.PNG Argilac Durrendon, Fırtına Kralı.
MartellHanesi.PNG Meria Martell, Dorne Prensesi.

Aegon I Targaryen ve kız kardeşleri Yedi Krallık'ın altısını fethedebilmiştir. Fethettikleri altı krallığı Demir Taht'a ve Targaryen Hanesi'ne bağlamışlardır. Aegon taç takarken kendisini verilen ünvanlardan biride Yedi Krallığın Lordu'dur. Dorne'un krallığa katılması diplomatik girişimler sonucu iki asır sürmüştür.

Yönetme Biçimi

Westeros'ta eski zamanlardan beri bağımsız krallıklar vardı. Bu krallıkların sayısı ve sınırları pek çok kere değişmiştir. Gerçekleşen fetihten sonra Sur'un güneyinden Dorne'a kadar bütün topraklar Demir Taht'a bağlanmıştır. Aegon yeni imparatorluğunun başkentini karaya il çıktığı noktaya kurmuştur. Bu yer Kral Toprakları olarak bilinir. Aegon bu muazzam genişlikte olan krallığın her bölgesini büyük hanelere verip hepsini derebeyi yapmıştır. Bu lordlara özerklik verilmiş ve bu lordlarda kendi sancaktarlarına lordluk ünvanı verip halk üzerindeki otoriteyi sağlamışlardır.

Fetih'ten Sonra Hayatta Kalan Haneler

StarkHanesi.PNG Stark Hanesi teslim olmayı seçmiş ve kuzeyin derebeyi olmuştur.
ArrynHanesi.PNG Arryn Hanesi teslim olmuştur ve Arryn Vadisi'ni ellerinden tutmuşlardır.
545px-House Lannister.svg.png Lannister Hanesi Ateş Tarlası'nda yenilgiye uğramasından sonra ailelerinin mirasını tutmasına izin verilmiş, diz çökmüşlerdir.
MartellHanesi.PNG Martell Hanesi bir süreliğine bağımsızlığını korumuştur.

Fetihle Kurulan Haneler

TargaryenHanesi.PNG Targaryen Hanesi Westeros'un çoğunda büyük bir hakimiyet elde etmiş, Taç Toprakları'na yerleşmiştir.
545px-House Tully.svg.png Tully Hanesi Aegon'u Harren'a karşı destekleyerek Nehir Toprakları lordluğuyla ve Üç Dişli Mızrak Azam Lordu ünvanıyla ödüllendirilmiştir.
Greyjoy sigil.jpg Greyjoy Hanesi, Kral Kara Harren'ın ölümünden sonra Demir Adalar'ın lordu olmuştur.
TyrellHanesi.PNG Tyrell Hanesi Güney Muhafızı ünvanını alarak Menzil lordluğuna terfi etmiştir.
BaratheonHanesi.PNG Fırtına Kralı Kibirli Argilac'ın ölümünden sonra Durrandonlarla evlilik bağı kurup Fırtına Toprakları lordluğu ve Fırtına Toprakları Azam Lordu ünvanıyla ödüllendirilmiştir.

Bölgeler

İsmi Yedi Krallık olmasına rağmen Westeros dokuz idari bölgeye ayrılır bunlar: Taç Toprakları, Dorne, Demir Adalar, Kuzey, Menzil,Nehir Toprakları, Vadi ve Batı Toprakları'dır. Nehir insanları, yerel lordların Harren Hoare'ye ayaklanması sonucu bağımsızlığını kazanmış ve Aegon'a fetih sırasında yemin ederek diz çökmüşlerdir. Kral Toprakları'nın bulunduğu bölgede birkaç krallık savaşmıştır, bu bölge bugünkü adıyla Taç Toprakları olduktan sonra kraliyet mülküne geçmiştir. Taç Toprakları içerisinde bulunan Ejderha Kayası nesiller boyunca tahta geçecek varislerin yerleşim merkezi olmuştur. Krallığın sınırları Sur'un güneyini içerir Sur'un kuzeyi krallığa dahil değildir. Demir Taht'taki Kral Westeros'un dışındaki birçok adanın da sahibidir bunlar: Ayı Adası, Arbor, Pençe Adası, Ejderha Kayası, Estermont, Akıntıtaşı, Kalkan Adaları, Skagos, Tarth, Üç Kız Kardeş'tir.

Nüfus

Yedi Krallık'ın nüfusu milyonlara dayanmaktadır. Demir Taht'taki Kral, Andalların, Rhoynarın ve İlk İnsanların Kralı ünvanını kullanır. Bu ünvan Westeros'taki üç büyük etnik gruptan gelmektedir. Kuzey'in büyük bölgelerinde ve Dorne'un çöl bölgelerinde nüfus seyrektir. Nüfus yoğunluğu en yüksek bölge bereketli topraklarıyla Menzil'dir. Krallıkta kasabalar ve köyler oldukça vardır ancak sadece 5 tane yere şehir denebilir. Büyükten küçüğe doğru listelersek (aşağıya doğru küçülüyor):

Bir çok küçük liman ve kasaba olmasına rağmen Westeros'u çoğunlukla kırsal bölgeler oluşturmaktadır.

Kültür

Yedi Krallık'ın insanları yabancılarla evlenmesi ve kıtaya gelen göçler sonucu bir çok etnik grubun etkisi altında kalmıştır. Güney'de Andallar'ın etkisi çok fazlayken, Kuzeyliler hala İlk İnsanlar'ın geleneklerini benimsemektedir. Dornelular Rhoynar İstilası sonrası Rhoynar kültürü etkisi altında kalmıştır. Demirdoğumlular ve Dağ Klanları gibi küçük etnik gruplar kendi kültürlerinin varlığını sürdürmüştür. Targaryen soyunun yarattığı bu feodal sistemde her bölge belli egemenlik haklarına sahipti ve lordlar bu bölgelere hükmeder ancak ve ancak krala hesap verirlerdi.

Ticaret ve Para

Yedi Krallık'ta çoğu işlem parayla gerçekleşirdi. Sikkeler, Demir Taht'taki Kral tarafından atanan Hazine Başı tarafından bastırılırdı. Bu paralar altın ejder, gümüş geyik ve bronz yıldızlardır. Altın ejder en değerlisidir, bir yüzünde ejderha diğer yüzünde kralın yüzü bulunmaktadır. Halkın çoğu hiçbir zaman altın ejdere sahip olamaz , halk çoğunlukla günlük ihtiyaçlar için bakır yıldızları kullanır. Yedi Krallık'ta ticaret oldukça fazladır. Ancak uzun mesafede olan ülkelerle olan ticaret yolculuk pahalı olduğu için lükse kaçar. Kuzeyden gelen kürkler, ipekler ve değerli taşlar büyük pazarlarda değer görür. Buğday, et ve balık da kıtada bulunur. Yedi Krallık-Essos-Yaz Adaları arasında sürekli bir ticaret vardır.

Din

Yedi Krallık'ın insanları bir çok dine inanmaktadır. Yedi İnancı krallıktaki ana inançtır. Demir Adalar'da Boğulmuş Tanrı'ya, Kuzey'de ise Eski Tanrılar'a inanmaktadır.